media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Усавршавање наставника

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: школа, Суботица
Организатор: Економска средња школа "Боса Милићевић"
Телефон: 024/559-255
Имејл: ess@eunet.rs

Подизање квалитета наставе путем стручног усавршавања наставника ради повећања компетенција ученика, бољих постигнућа и веће могућности.