media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика

Датум одржавања: 01.04.2022 - 01.11.2022
Адреса: Жарка Зрењанина 90, Каравуково
Организатор: Основна школа "Бора Станковић"
Телефон: 025/762-095
Имејл: os.bskaravukovo@gmail.com
Конкурс: Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АПВ у 2022. години

Потпуније и шире упознавање и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника о чиниоцима школског неуспеха и могућностима њиховог ваљаног дијагностификовања, предупређења и токлањања као полазне основе за унапређивање квалитета наставе и школског учења ученика у циљу побољшања школских постигнућа.

  • 209990959963807ea5aa7436.34606850
  • 209990959963807ea5aa7436.34606850
  • 209990959963807ea5aa7436.34606850