media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Датум одржавања: 01.01.2022 - 31.12.2022
Адреса: Карађорђева 1, Војка
Организатор: Основна школа "Милан Хаџић"
Телефон: 022/2301-014
Имејл: direktorvojka@gmail.com
Конкурс: Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АПВ у 2022. години

Јачање компетенција наставника за решавање васпитних пробема, за спречавње и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања у школи.

  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867
  • 12295748426387105b8942d1.47447867