media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Издавање часописа "Педагошка стварност"

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Петра Драпшина 8, Нови Сад
Организатор: Педагошко друштво Војводине
Телефон: 024/2070779
Имејл: pedagoskodrustvovoj@gmail.com

Подстицање модернизације образовно-васпитног рада кроз издавање стручног часописа на школске и културно-просветне теме, промоцију часописа и мотивисање просветног кадра за редовно стручно усавршавање кроз праћење стручне литературе и периодике.