media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Превенција употребе недозвољених психоактивних супстанци - дизајнерских дрога у средњим школама међу малолетницима

Датум одржавања: 01.02.2021 - 20.11.2021
Адреса: Средње школе у општини Бачка Топола, Бачка Топола
Организатор: Мен-тхал Дрогпревент
Телефон: 0659345107
Имејл: menthaldrogprevent@gmail.com

Модернизација образовно-васпитног рада. Општи циљ овог пројекта је едукација ученика првих разреда средњих школа о значају и штетним последицама злоупотребе дроге и забрањених психоактивних супстанци и превенција наркоманије и малолетничке деликвенције. Овим пројектом дугорочно желимо постићи да се едукацијом ученика седмих разреда основних школа смањи потражња на тржишту дрога за илегалним наркотицима и самим тим ће доћи до смањења кривичних дела у вези злоупотребе дроге и повећаће се безбедност грађана и битно ће се смањити и број болесника зависности.

 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539
 • 1761280231612f7adbd93a36.13653539