media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дигитализација наставе

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Карађорђева 8, Радојево
Организатор: ОШ "Станко Крстин"
Телефон: 023/819-002
Имејл: skrstin@sezampro.rs

Подизање квалитета наставе и повећање бољих постигнућа ученика усавршавањем наставника, њиховим оснаживањем за примену различитих дигиталних алата у настави, а нарочито интерактивне табле. Усавршавањем наставника односно применом нових метода би се постигла већа мотивисаност и виши ниво усвојених знања и развијеније међупредметне компетенције код ученика. Усавршавање наставника је неопходно и ради постизања вишег нивоа когнитивне радозналости наших ученика и њихове мотивације за учешће у настави.