media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Савремена школа

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Маршала Тита 33, Вајска
Организатор: ОШ "Алекса Шантић"
Телефон: 021/775-873
Имејл: osvajska@gmail com

Подизање квалитета наставе путем стручног усавршавања наставника ради повећања компетенција ученика, бољих постигнућа и веће мотивисаности.