media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Без граница - Музика као инструмент инклузије

Датум одржавања: 01.10.2021 - 31.12.2021
Адреса: Рума, Стара Пазова, Пећинци, Ириг, Рума
Организатор: Музичка школа "Теодор Тоша Андрејевић"
Телефон: 022/474-042
Имејл: sm.muzskola@mts.rs

Дрштвено укључивање ученика са посебним потребама и ученика из друштвено осетљивих група у културне - превасходно музичке - садржаје града. Класичну музику, као парадигматичан пример средства средства инклузије, учинити доступном свима и тиме обогатити и проширити садржаје намењене поменутим групама.

  • 201452010623adaec500de9.71189629
  • 201452010623adaec500de9.71189629
  • 201452010623adaec500de9.71189629