media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Интерактивност у пројекту - "Школе су заједно"

Датум одржавања: 01.06.2021 - 31.12.2021
Адреса: школска зграда у Трешњевцу, Орому и Регионални центар Кањижа, Трешњевац
Организатор: ОШ "Арањ Јанош"
Телефон: 024/4883-016
Имејл: ajanos.isk@gmail.com

Општи циљ је коришћење интерактивне табле од стране свих наставника школе, наставника учесника из дугих школа и ученика у наставном процесу.Увођењем савремених метода у наставни процес након обуке у програму би се користили и интерактивне табле. У програму "Заједно су школе" вршиће се обогаћивање и проширење еколошке свести, неговање маерњег језика и култур и њихово подизање на виши ниво кроз радионице, игре и осталих активности, заједно са децом друге националности и са родитељима. Окупљањем ученика из сва 3 насеља и делегације од осталих основних школа и братске школе, долази до њиховог сусрета и упознавања, што доприноси развијању међуљудских односа уз учествовање родитеља. Коришћењем табле наставници и ученици ће знати користити ову ИКТ технологију у учењу. То ће омогућити преузимање више информација за наставни процес. Учење ће бити атрактивнији, садржајнији и динамичнији.