media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Радим, стварам, креирам, сањам

Датум одржавања: 01.04.2021 - 31.12.2021
Адреса: Рaдоја Домановића 24, Нови Сад
Организатор: ОШ "Вук Караџић"
Телефон: 021/443364
Имејл: direktorvukns@mts.rs

Подстицање ученика у остваривању себе кроз ваннаставне активности. Јачање компетенција наставника за рад са ученицима који испољавају потешкоће у остваривању наставног програма. Саморегулација ученика при усвајању нових образаца понашања.