media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Усавршавање наставника - Наставник за 21. век

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Братства бб, Фекетић
Организатор: ОШ "Никола Ђурковић"
Телефон: 024/4738-071
Имејл: durkovic1979@gmail.com

Подизање квалитета наставе путем стручног усавршавања наставника ради повећања компетенција ученика, бољих постигнућа и веће мотивисаности.