media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Скоро камп 3

Датум одржавања: 20.06.2021 - 30.06.2021
Адреса: Бозе Шарчевића 21, Суботица
Организатор: ОШ "10. октобар"
Телефон: 024/548-136
Имејл: osdesokt@gmail.com

Промовисање билингвалне наставе, стицање знања из немачког језика, промовисање културе, обичаја немачке националне мањине који се у школи реализује у оквиру билингвалне наставе. Развијање мулитикултуралности, толеранције, припадника различитих националних мањина и већина. Неговање и развијање обичаја, традиције народа и народности, промовисање секција фолклора школе као и секција мађарског народног плеса. Развијање свести о важности физичких активности за здрав развој.