media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Наставници и ученици предузетници

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Доже Ђерђа 1, Србобран
Организатор: ОШ "Јован Јовановић Змај"
Телефон: 021/730-136
Имејл: osjjz@mts.rs

Подизање квалитета наставе путем стручног образовања наставника ради повећања компетенција ученика, бољих постигнућа и веће мотивисаности. Обучити наставнике да применом метода и техника активне наставе, кроз општеобразовне и стручне предмете, развијају предузетничке компетенције код ученика. Унапредити компетенције наставника за интегрисање тема из домена предузетничких вештина.