media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Палићке нотице

Датум одржавања: 18.06.2021 - 18.06.2021
Адреса: Палић, Летња позорница, Алеја уздаха, ЗОО врт, Палић
Организатор: OISŠ "Žarko Zrenjanin"
Телефон: 024/553-037
Имејл: zarkozre@eunet.rs

Пројекат Палићке нотице је инклузивног карактера, а то значи да је осмишљен тако да на једном месту окупи децу са инвалидитетом и њихове вршњаке без инвалидитета. Циљ је да се потпуно у свести превазиђу социјалне и психолошке баријере. Дугорочно овим пројектом желимо да постигнемо превазилажење социјалне стигме према свим различитостима, а посебно према хендикепиранима и немоћнима. Жеља нам је да омогућимо и деци са сметњама у развоју да представе и промовишу, у оквиру својих могућности, своје таленте равноправно са децом без развојних сметњи. Уз музику и игру развијају се сви аспекти психомоторног и социјалног развоја. Деца развијају осећај припадности, осећај за добро и лепо, осећај себе и осећај другог.