media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Инклузија од теорије до праксе 2

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Маршала Тита 167, Бачка Топола
Организатор: Пољопривредна школа
Телефон: 024/711-234
Имејл: psdirektor@gmail.com

Унапређење компетенција запослених у образовању за пружање подршке ученицима из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада, бољих постигнућа и веће мотивисаности.