media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Наставник за 21. век

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.12.2021
Адреса: Трг братства и јединства 23, Бачка Паланка
Организатор: ССШ "Др Радивој Увалић"
Телефон: 021/6040-428
Имејл: ekonomskabp@gmail.com

Подизање кваилтета наставе путем стручног усавршавања наставника ради повећања компетенција ученика, бољих постигнућа и веће мотивисаности.