media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dužnosnici

Pokrajinski tajnik je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim tajništvom. Pokrajinski tajnik za za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ima zamjenika, podtajnika i pet pomoćnika tajnika.

Zolt Sakalas
Zsolt Szakállas, potpredsjednik Pokrajinske vlade i pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Zsolt Szakállas, rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Gimnaziju „Svetozar Marković” pohađao je na mađarskom jeziku u rodnom gradu, gdje je završio i Pravni fakultet.

Tijekom studija i po njegovom završetku usavršavao se na fakultetima u Njemačkoj (Campus Europae) i u Mađarskoj. Godine 2008. stekao je zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. završio je master studij i postao dobitnik Izuzetne nagrade za ostvaren uspjeh tijekom studiranja na Sveučilištu u Novom Sadu. Za stipendista Bundestaga (IPS) izabran je 2011. godine.

Radno iskustvo je stjecao u Općinskom sudu u Novom Sadu, u svojstvu sudačkog vježbenika – volontera, a potom od 2009. godine, s kraćim stankama, u pokrajinskoj administraciji. Od 2016. godine je podtajnik Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Završio je i Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije i položio pravosudni ispit.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara.

Osim materinskog mađarskog jezika i srpskog, tečno govori engleski i njemački, a služi se i francuskim jezikom.

Oženjen je.
Slađana Bursać
Slađana Bursać, zamjenica pokrajinskog tajnika za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Slađana Bursać rođena je 1972. godine u Krnješevcima, općina Stara Pazova. Godine 1991. završila je Srednju pedagošku školu, nakon čega Pedagošku akademiju u Beogradu završava 1993. godine, a zvanje profesorice razredne nastave stječe na Učiteljskom fakultetu u Somboru Sveučilišta u Novom Sadu 2004. godine. Stručni ispit za nastavnika razredne nastave položila je 1996. godine. Master akademski studij Liderstva u obrazovanju pohađala je na Fakultetu pedagoških znanosti u Jagodini Sveučilišta u Kragujevcu. Ispit za licencu za ravnatelja škole stekla je 2020. godine.


Slađana Bursać je stjecala radno iskustvo kao učiteljica u OŠ „Milan Hadžić“ u Vojki od 1995. godine do 2009. godine. Godine 2009. imenovana je za vršiteljicu dužnosti ravnatelja novoosnovane Osnovne škole „Simeon Aranicki“ u Staroj Pazovi i ravnateljica navedene škole bila je u tri mandata, od 2010. do 2022. godine.

Za vrijeme mandata Slađane Bursać na mjestu ravnateljice OŠ „Simeon Aranicki“ ova škola je ocijenjena najvišom ocjenom na eksternoj evaluaciji i, kao jedna od deset škola čiji je rad okarakteriziran kao vrhunski od strane Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja, uključena je u projekt „3P – Prepoznaj, promoviraj i proširi“. Slađana Bursać uključila je OŠ „Simeon Aranicki“ u velik broj projekata koji se bave razvojem profesionalne orijentacije i poduzetništva („Profesionalna orijentacija“ – GIZ i „Poduzetne škole“), ekologijom i zaštitom okoliša (Projekt „Mreže eko-škola“ i „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“), digitalizacijom u prosvjeti („Potpora razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opće obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala“, „Pametna škola za pametnu djecu“, „Selfi“, „Digitalizacija“), unapređenjem uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti u školama („Sport u škole“, „Aktivne škole“, „Stoj pravo – rasti zdravo“, „Karate u nastavi“, „Zdravo rastimo“), prevencijom nasilja (UNICEF-ov projekt „Škole bez nasilja“) i profesionalnim razvojem nastavnika, suvremenih metodičkih pristupa i ishodno orijentiranih kurikuluma (projekti Ministarstva prosvjete „Razvionica“ i „Unapređivanje kvalitete nastave – razvoj ključnih kompetencija kroz multidisciplinarni pristup – Suradnjom do znanja“). Škola je, također, 2021. godine sudjelovala i u međunarodnom istraživanju čitateljske pismenosti – PIRLS. Sudjeluje u radu Mreže potpore inkluzivnom obrazovanju.

Govori ruski i engleski jezik.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs05.10.2022