media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

April

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Biljana Kašerić, sa saradnicima, posetila je OŠ „Žarko Zrenjanin” u Magliću. Tom prilikom, predočila je rukovodstvu škole pojedinosti o Pravilniku o polaganju ispita za direktore škola, koji će regulisati način polaganja ispita, kao i to da Ministarstvo prosvete priprema i pravilnike koji će regulisati pitanje školskih zadruga i preduzetništva u školama. Inače, ova škola ima izuzetno dobar, vredan i odličan tim. Darinka Milanović, direktorka škole, kao problem škole je navela je nedostatak dece.


U OŠ „Aleksa Šantić” u Gajdobri uskoro će se rekonstruisati objekat, od sredstava dobijenih od Republike Srbije. Direktorka škole Jadranka Vukanović konstatovala je da je školi neophodna kvalitetna internet mreža, kao i nova oprema. Biljana Kašerić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, uputila je školu da prati konkurse koje raspisuje sekretarijat nadležan za obrazovanje.


OŠ „Jan Amos Komenski” u Kulpinu je uređena i dobro organizovana škola. Prema rečima Jovanke Zimove, direktorke škole, najveći problem jeste nedostatak upotrebne dozvole, što sprečava školu da konkuriše za sredstva i na pokrajinskom, republičkom, a i na lokalnom nivou. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Biljana Kašerić predložila je rukovodstvu škole da – nakon rešavanja aktuelnog problema – od naredne godine apliciraju za sredstva na konkursima sekretarijata za izradu projekta i sanaciju sanitarnih čvorova, kao i za opremanje učionica.


Objekat Gimnazije „Jan Kolar sa domom učenika” u Bačkom Petrovcu je u odličnom stanju, a učenički dom izuzetno je dobro opremljen i odgovara savremenom smeštaju učenika. Direktorka Ana Medveđ napomenula je to da će gimnazija od naredne školske godine uvesti novi informatički smer i stoga su neophodni računarska oprema i udžbenici na slovačkom jeziku. Milinka Hrćan, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, predložila je školi da prati konkurse nadležnog sekretarijata radi ralizacije nabavke IT opreme, kao i to da se ustanova obrati nadležnom ministarstvu i Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine za nabavku potrebnih uđžbenika.


Objekat OŠ „Braća Novakov” u Silbašu je u zadovoljavajućem stanju, ali nedostatak prostora to jest učionica trenutno je najveći problem. Nedostatak računarske opreme takođe koči proces savremene nastave. Direktor škole Đoka Milić ukazao je i na potrebu izgradnje nove fiskulturne sale u školi u Despotovcu. Tokom razgovora, pored nedostatka prostora, direktor je spomenuo i adaptaciju postojećih učionica. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Milinka Hrćan predložila je da škola svakako prati konkurse nadležnog sekretarijata zbog nabavke neophodne IT opreme, a da se za dogradnju ili adaptaciju postojećih učionica obrate i Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.


Zgrada OŠ „Jan Čajak” u Bačkom Petrovcu je u zadovoljavajućem stanju. Direktorka Vlasta Verleiva delegaciju pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, koju je predvodila pomoćnica Milinka Hrćan, upoznala je sa istorijatom i tradicijom škole. Ova obrazovna institucija gaji dobru saradnju sa školama iz Republike Slovačke. Direktorka je ukazala na neophodnost nabavke nove, savremene nastavne opreme, kao i na potrebu opremanja kuhinje po ISO standardima. Pomoćnica je upoznala prisutne s konkursima sekretarijata, podstičući rukovodstvo škole na to da se prijavljuju na njih, posebno radi nabavke opreme.


Delegacija Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, predvođena pomoćnicom Biljanom Kašerić, posetila je OŠ „Moša Pijade” u Ivanovu. U pitanju je velika škola s lepom atmosferom. Prema rečima direktorke Sanje Simić Mijatović, nakon završetka rekonstrukcije objekta zgrade za vrtić i pripremni predškolski program, preostaje da se objekat i opremi. Sanacija krova na fiskulturnoj Sali jedan je od najvećih problema škole. U pogledu udžbenika za izborne predmete mađarskog i bugarskog jezika sa elementima nacionalne kulture, pomoćnica Kašerić uputila je direktorku da se obrati pomenutom sekretarijatu.


OŠ „Vuk Stefanović Karadžić” u Starčevu jeste velika i veoma uredna škola. U objektu, osim 551 učenika, ima i 56 mališana koji pohađaju predškolsko obrazovanje, kao i četiri grupe od 100 dece u celodnevnom boravku. Prema rečima direktora Saše Tasića, prelazak na jednosmenski rad bio bi veoma koristan zbog pojačane bezbednosti učenika. Takođe, učenici bi imali više vremena za vannastavne aktivnosti. Školi nedostaju defektolog i logoped. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Biljana Kašerić uputila je direktora da se obrati Ministarstvu prosvete i Školskoj upravi Zrenjanin u vezi sa finansiranjem pomenutog kadra koji je potreban školi.


Zgrada OŠ „4. oktobar” u Glogonju lepo je uređena, iako je veoma stara i treba je stalno održavati. Direktor Dragan Janjić rekao je da škola deli zgradu s predškolskom ustanovom, te da zbog toga, za potrebe škole, treba da se dogradi objekat s bar četiri prostorije – učionice. Takođe, neophodna je i zamena stolarija, kao i izgradnja nove fiskulturne sale. Biljana Kašerić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, predočila je rukovodstvu škole o mogućnosti prijavljivanja na konkurse i projekte koje objavljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.


Objekat OŠ „Goce Delčev” u Jabuci stara je 104 godine, te je fasada zgrade u veoma lošem stanju, kao i školsko dvorište. Prema rečima direktora Milosava Uroševića, osim saniranja vlage, neophodna je i rekonstrukcija stolarije. Školi je veliki problem i kabinet za informatiku, kao i nedostatak savremene računarske opreme. Slađana Jovetić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, predložila je da škola aplicira na konkurse koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Tom prilikom, ona je dala uputstva o načinu prijavljivanja na konkurse, kao i spisak svih raspisanih konkursa sekretarijata.


OŠ „Olga Petrov” u Banatskom Brestovcu izuzetno je lepa škola, okružena zelenilom i lepim dvorištem. Ideja rukovodstva škole jeste da se naprave etno-čitaonice. Prema rečima Daliborke Bojković Breti, direktorke škole, najveći problem jeste nerešeni imovinsko-pravni odnosi, što sprečava školu da konkuriše za sredstva na pokrajinskom, republičkom, ali i na lokalnom nivou. Krov zgrade je u lošem stanju i prokišnjava. Takođe, školi su potrebni računari i savremena oprema. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Slađana Jovetić predložila je rukovodstvu škole da – nakon rešavanja aktuelnog problema – narednih godina apliciraju za sredstva na konkursima sekretarijata, kao i kod drugih institucija.


Podsekretar pokrajinskog sekretara Žolt Sakalaš, sa saradnicom Jelenom Jović, u poseti Osnovnoj školi „Milivoj Omorac“ u Iđošu, dana 18.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Slađana Jovetić, sa saradnicom Svetlanom Smiljanić, u poseti Osnovnoj školi „Bratstvo jedinstvo“ u Kucuri, dana 16.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Slađana Jovetić, sa saradnicom Svetlanom Smiljanić, u poseti Osnovnoj školi „20. oktobar“ u Vrbasu, dana 16.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Tijana Pavlov, sa saradnicom Sonjom Stojković, u poseti Osnovnoj muzičkoj školi u Vrbasu, dana 16.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Tijana Pavlov, sa saradnicom Sonjom Stojković, u poseti Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Savinom Selu, dana 16.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Slađana Jovetić, sa saradnicom Svetlanom Smiljanić, u poseti Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Zmajevu, dana 16.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Tijana Pavlov, sa saradnicom Sonjom Stojković, u poseti Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Bačkom Dobrom Polju, dana 16.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Dušan Jerković Uča“ u Šimanovcima, dana 13.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Simeon Aranicki“ u Staroj Pazovi, dana 13.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Gimnaziji „Branko Radičević“ u Staroj Pazovi, dana 13.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Livia Korponai, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Jožef Atila“ u Kupusini, dana 12.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Livia Korponai, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Tehničkoj školi sa domom učenika u Apatinu, dana 12.04.2018. godine.


Pomoćnica pokrajinskog sekretara Livia Korponai, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Kiš Ferenc“ u Svilojevu, dana 12.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Zrenjaninu, dana 20.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Srednjoj školi „22. oktobar“ u Žablju, dana 20.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Dr Boško Vrebalov“ u Melencima, dana 20.04.2018. godine.


Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš, sa saradnicom Jelenom Kriš Piger, u poseti Osnovnoj školi „Dušan Vukasović Diogen“ u Kupinovu, dana 13.04.2018. godine.

07.06.2018