media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Februar

Objekat OŠ „Miroslav Antić” iz Futoga u dobrom je stanju. Prema rečima direktorke škole Gordane Hajduković-Jandrić, učenici se rado i dobrovoljno prijavljuju na projekat našeg sekretarijata – „Energija je svuda oko nas”. Osvojili su i nagradu na jednom međunarodnom konkursu u Finskoj. Radi unapređivanja pomenutog projekta, prijavili su se na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat). Takođe, planiraju da se unapredi i projekat „Mini kupusijada”, u okviru kojeg deca iz vrtića, škola i Doma iz Veternika – u organizaciji lokalne zajednice – održavaju radionice, izložbe i priredbe.

Iako je zgrada OŠ „Sveti Sava” iz Rumenke stara, u dobrom je stanju. Škola stalno obnavlja informatički kabinet i nabavlja nove računare, od novaca dobjenih prvenstveno putem konkursa. Nastava se izvodi na srpskom i na mađarskom jeziku. Direktor škole Žolt Đilvesi istakao je da kontinuirano pokušava da motiviše roditelje da upisuju decu u mađarsko odeljenje. U budućnosti planiraju proširenje škole, adaptaciju kuhinje i trpezarije, izmeštanjem radionice, čime bi dobili dodatnih dvanaest učionica.

Direktor OŠ „Veljko Petrović” iz Begeča, Milan Tatić, rekao je da je problem te škole manjak stručnih saradnika, pogotovo zato što se u školu upisuju deca romske populacije, s kojom je potrebno dodatno da se radi. Inače, toj deci – u saradnji s Gradom Novim Sadom – obezbeđen je prevoz iz naselja Bangladeš. Školi je potrebna dogradnja još dve učionice za pripremnu, dodatnu i dopunsku nastavu, te su upućeni da se prijave na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Objekat Srednje škole „Bogdan Šuput”, iako je star, u odličnom je stanju. Zgrada je svetla i prijatna. Neophodna je sanacija betonskih staza u dvorištu škole. Sekretarka škole, Aleksandra Vujasinović, istakla je da dosad nisu imali problema s nastavnim kadrom za oba nastavna jezika (nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku). Takođe, istaknuto je i to da su do sada imali odličnu saradnju s Nacionalnim savetom mađarske nacionalne manjine.

Najveći problem OŠ „Ivo Andrić” iz Budisave jeste taj što je smanjen broj đaka zbog manjeg broja dece, ali i zbog stalnog iseljavanja porodica u zemlje Evropske unije. Direktor škole – Goran Srdić – rekao je da bi želeli da se nastava na mađarskom jeziku održi i da pokušavaju da privuku i nove potencijalne učenike u školu. Učenicima se od I do IV razreda nude organizovani produženi boravak za koji finansijsku pomoć dobijaju i od Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Stoga, školi je predloženo da – u saradnji s njima – pokrene veću akciju analiziranja stanja potencijalnih učenika prvog razreda, koji bi mogli da pohađaju nastavu na mađarskom jeziku.

Na radnom sastanku s predstavnicima muzičke škole „Isidor Bajić” iz Novog Sada uglavnom se govorilo o izgradnji nove škole, gde će biti smeštene i osnovna i srednja muzička, kao i osnovna i srednja baletska škola. Planira se da se tada pokrenu i novi smerovi, kao što su – pop muzika, džez i moderna muzika.

Srednja ekonomska škola „Svetozar Miletić” iz Novog Sada već primenjuje dualno obrazovanje za obrazovni profil trgovac. Samom objektu potrebna je adatacija, te su upućeni na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Objekat škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava” iz Novog Sada je uredan, bez obzira na to što je potrebno njegovo renoviranje. Predlog direktora škole – Nikole Jokovića – jeste da se otvori obrazovni profil u trajanju od jedne godine ili kurs za određeno zanimanje, za polaznike koji nakon završetka školovanja imaju želju da nastave školovanje.

Baletska škola u Novom Sadu je uredna i uočljivo je da su svlačionice održavane. Direktorka škole, Sanja Vučurević, predočila je izgled buduće škole i ideju zajedničkog rada s muzičkom školom. Na osnovu tih podataka, saradnica našeg sekretarijata Marijana Divijački upoznala je direktorku škole s detaljima u vezi s predstojećim konkursima i s mogućnostima konkurisanja.

U OŠ „Jovan Dučić” iz Petrovaradina, zbog nedostatka prostora, nastava je organizovana i u međusmeni – za učenike prvog i drugog razreda. Kako kažu, dovoljne bi bile još tri učionice da bi se taj problem rešio. U planu je da se uradi projekat za nadogradnju kabineta za fiziku, hemiju, biologiju i geografiju. Upućeni su na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Direktorka OŠ „22. avgust” iz Bukovca, Milanka Deman, istakla je da u toj školi vlada dobra i radna atmosfera, da je kolektiv skladan i da je ustanova savremena. Veliki akcenat stavljaju na ekologiju, zaštitu životne sredine i zdravu ishranu. U dvorištu škole imaju organsku baštu. Svake godine, održavaju Festival zdrave hrane „Povrćijada”, u koji su uključeni i roditelji i učenici.

Objekat gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” iz Novog Sada u dobrom je stanju. Direktor gimnazije – dr Radivoje P. Stojković – napominje da im je Ministarstvo prosvete odobrilo smer međunarodne mature, koji će s realizacijom početi od septembra 2018. godine. Nastava će se odvijati isključivo na engleskom jeziku (izuzev nastave na obaveznom predmetu – srpski jezik). U planu im je i razmena učenika; u tom slučaju, učenici iz inostranstva dolazili bi kod nas na period od godinu dana.

Objekat OŠ „Desanke Maksimović” u Futogu nalazi se u dobrom stanju, iako je potrebno okrečiti njegovu unutrašnjost. Prema rečima direktora škole Slobodana Egelje, u kolektivu vlada dobra i radna atmosfera. Sala za fiskulturu im je neupotrebljiva. Budući da projekat za njenu rekonstrukciju imaju već više godina sa upotrebnim dozvolama, upućeni su na aktuelne konkurse sekretarijata.

Prvi utisak o SOŠO „Milan Petrović” iz Novog Sada jeste da je objekat savremeno izgrađen i uređen, te da je prilagođen potrebama svih korisnika. Zbog velikog broja učenika i odličnih uslova koje imaju u ovoj školi i domu, neophodno je njeno dodatno proširenje. Ova ustanova ima ne samo obrazovni, već i socijalni i rehabilitacioni karakter. Zaposleni u njoj želeli bi da škola postane resursni centar za asistivnu tehnologiju, kako bi se omogućio većem broju korisnika pristup pojedinim pomagalima.

Škola „Petefi Šandor” u Novom Sadu jedna je od najvećih osnovnih škola u gradu i na dobrom je glasu, te su roditelji veoma zainteresovani da u nju upišu decu. Pored toga, prednost ove škole jeste i u tome što se u njoj realizuje bilingvalna nastava, kao i nastava na srpskom i na mađarskom jeziku. Problem s kojim se škola suočava jeste površina dvorišta, jer je pohađa mnogo đaka. Oni imaju mogućnost da – u vidu fakultativnih aktivnosti – izučavaju francuski, kineski i grčki jezik.

Objekat OŠ „Mihajlo Pupin” iz Veternika jeste lepo uređen i održava se veoma uredno, što pokazuje nastojanje zaposlenih da se zgrada održava i osavremeni kako bi se stvorili optimalni uslovi za rad. Ovo je jedina škola u okolini koja nema produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda, a roditelji su veoma zainteresovani za to. Direktorka škole Teodora Mitić istakla je izuzetno dobru saradnju s roditeljima, mesnom zajednicom i medijima, jer zahvaljujući tome uspešno rešavaju probleme u školi.

Novosadska gimnazija „Svetozar Marković” jeste u odličnom stanju, svetla je i veoma prijatna za boravak u njoj. Objekat je lepo uređen, s brojnim sadržajima koji su namenjeni učenicima. Direktorka škole Tatjana Vukadinović istakla je da škola redovno učestvuje na konkursima sekretarijata. Objektu je neophodna zamena fasade i prozora, koja je veoma skupa, budući da je on pod zaštitom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovo je jedina gimnazija u Novom Sadu u kojoj se nastava odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Na sastanku su još istakli da imaju problema sa udžbenicima na mađarskom jeziku i da imaju dobru saradnju s nacionalnim savetom.

Objekat OŠ „Marija Trandafil” iz Veternika uređen je s mnogo detalja koji nisu nametljivi. U njemu su istaknuti i mnogi dečji radovi koji prate njihove aktivnosti. Oseća se prijatna i opuštena, ali radna atmosfera. Škola od 2014. godine učestvuje u međunarodnom programu „Eko-škole” i prva je osnovna škola na teritoriji AP Vojvodine koja je dobila Zelenu zastavu programa. Zaposleni u njoj teže ka tome da postanu model škole u oblasti ekologije i trajno održivog razvoja. Pored toga, oni su i domaćini Međuregionalnoj smotri lutkarskih grupa koja obuhvata i inkluzivnu decu.

Osnovna škola „Vuk Karadžić” iz Novog Sada prostire se na velikoj parceli i ima veliku, lepu fiskulturnu salu. Prema rečima direktorke škole Zorice Zeljković, potreban im je nastavni kadar u oblasti rada sa učenicima s posebnim potrebama, kao i učenicima romske nacionalnosti. Ona je ukazala i na potrebe za raznim ulaganjima u vidu izgradnje novih prostorija, kako bi se privuklo što više učenika. Imajući u vidu to što su učenici željni umetničkog dokazivanja, predstavnicima škole na radnom sastanku predloženo je da se đaci prijave na svečanosti koje će se održavati u holu Pokrajinske vlade. U školi je postavljen video nadzor.

U Tehničkoj školi „Pavle Savić” iz Novog Sada bilo je reči o smerovima koje škola pruža, kao i o stručnom kadru. Direktorka škole Mila Kostić istakla je da im se trenutno obrazovanje svodi na tri područja rada. Velika je zainteresovanost za sledeće smerove: pekari, mesari i frizeri. Puno se radi na privlačenju novih učenika, a programi se prilagođavaju potrebama tržišta. Tom prilikom, direktorka je istakla da je neophodno da se završi fiskulturna sala koja već godinama propada zbog nemogućnosti njenog korišćenja i adaptacije. Stoga, upućeni su na aktuelne konkurse sekretarijata.

Novosadska gimnazija „Laza Kostić” okružena je uređenim i održavanim parkom, što doprinosi opuštenijoj atmosferi za boravak učenika. Školi nedostaje fiskulturna sala, čija izgradnja je planirana u bliskoj budućnosti. Sredstva za izradu projekta očekuju od lokalne samouprave i pokrajine. Za sada se snalaze tako što iznajmljuju prostor, ali to nije dugoročno i dobro rešenje za učenike. Ovo je jedina škola sa izgrađenom pozorišnom scenom na kojoj se mogu izvoditi sve pozorišne predstave.

Osnovna škola „Dušan Radović” iz Novog Sada sastoji se od tri posebna objekta, od kojih je jedan novoizgrađen i sasvim odgovara zahtevima modernog školskog obrazovnog sistema, dok su ostala dva objekta stara i zahtevaju konstantno ulaganje. Stoga, zaposleni u školi upućeni su da se prijave na konkurse našeg sekretarijata. Prema rečima direktorke škole Slavoljupke Mihajlović, ovu školu pohađa više od 450 učenika romske nacionalnosti, a pored toga postoji ogroman jaz između učenika iste dobi.

Objekat OŠ „Jovan Popovićˮ u Novom Sadu nalazi se u dobrom stanju. Prema rečima v.d. direktora škole – Katarine Kovačević – ova mala škola nema fiskulturnu salu, a kabinet za informatiku im je loše opremljen. Inače, pomenuta škola će ove godine biti domaćin Međunarodnog takmičenja iz ruskog jezika, uz pomoć i saradnju NIS-a. Kao ustanova, izdvajaju se po izučavanju ruskog jezika. Svake školske godine postoji mogućnost da deca u šestom razredu nastavu pohađaju dvojezički – uz srpski jezik, na ruskom i engleskom jeziku.

Novosadska OŠ „Kosta Trifkovićˮ redovno konkuriše na svim konkursima lokalne samouprave i pokrajinskih sekretarijata. Prioritet im je rekonstrukcija škole, jer zbog povećanja broja dece moraju da šire svoje kapacitete. Direktor škole Milan Spasojević zalaže se za to da svaka učionica bude opremljena pametnom tablom. Takođe, misli da bi nastavnom kadru trebalo obezbediti tablet računare. Škola ima privatno obezbeđenje koje finansiraju roditelji.

Jedan od prioriteta Tehničke škole Mileva Marić Ajnštajn iz Novog Sada jeste izgradnja učeničkog internata. Projekat za tu namenu već je poslat na razmatranje. Objekat škole se generalno nalazi u dobrom stanju, a potebno je obnoviti video-nadzor i računarsku opremu.

Srednja mašinska škola u Novom Sadu prostire se na 10.000 m2 i nalazi se u solidnom stanju. Broj upisane dece iz godine u godinu znatno se povećava. Škola je ušla u uži izbor Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za realizaciju projekta E-dnevnik.

Objekat OŠ „Dositej Obradovićˮ u Novom Sadu – iako je već adaptiran i nadograđen u toku 2011. i 2013. godine – trebalo bi još da se proširi. Inače, škola je dobro opremljena i uredna, te je opšti utisak pozitivan. Produženi boravak je jako dobro organizovan. Škola je uključena u mnoge projekte – na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou, a saradnja sa nadležnim sekretarijatom je zadovoljavajuća.

Osnovna škola „Svetozar Marković Tozaˮ u Novom Sadu je dobro opremljena i uredna. Objekat je u dobrom stanju. Toaleti su sređeni i renovirani. Škola ima uređenu svečanu salu, opremljenu kuhinju i produženi boravak. Svake godine povećava se broj upisane dece. Direktor i zaposleni u školi savesno i odgovorno se odnose prema svojim obavezama. Međuljudski odnosi u kolektivu izuzetno su dobri.

OŠ „Ivo Lola Ribarˮ u Novom Sadu upoznata je s mogućnostima koje pružaju konkursi sekretarijata, jer im je potrebna finansijska podrška za nabavku opreme. Direktor škole Saša Gajić predstavnike sekretarijata izvestio je o završenim radovima i reparacijama, kao i o pribavljanju opreme za nastavu (tri pametne table, brzi internet, fasada, podovi). Predložen je nastavak saradnje.

Objekat OŠ „Ivan Gundulićˮ u Novom Sadu je uredan i prijatan za boravak, sasvim adekvatan za celodnevni boravak dece u njemu. U školi se neguje osećaj pripadnosti delu grada u kome se škola nalazi, te je ona ukrašena slikama, fotografijama i umetničkim instalacijama inspirisanim Almaškim krajem. Učestvuju u više projekata, a jedan od njih jeste „Zdrava hrana”, koji škola realizuje na Čeneju. U pitanju je edukacija o zdravoj ishrani, gde je deci omogućen direktan kontakt s prirodom i proizvodnjom hrane, jer se u školskom plasteniku gaje voće i povrće.

Prilikom posete gimnaziji „Isidora Sekulićˮ u Novom Sadu, direktorka Ružica Vukobratović posebno je istakla saradnju s Rusijom. Zahvaljujući dobroj organizaciji škole i saradnji sa ambasadom Nemačke, đaci imaju mogućnost da svake godine polažu ispit iz nemačkog jezika i time steknu međunarodni sertifikat. Gimnazija je registrovana i kao galerija i u svom depou skladišti preko 300 umetničkih dela. Za svoj rad i zalaganje, škola je 2015. godine dobila Svetosavsku nagradu.

Objekat OŠ „Karolina Karasˮ u Horgošu je uređen. Uočava se nastojanje zaposlenih da se stara školska zgrada održava i da bude prijatna za boravak učenika. Školsko dvorište je pripremljeno za zamenu starog i osušenog rastinja, već su obezbeđene sadnice, samo se čeka pogodno vreme za sađenje. Ono što je jako pozitivno jeste podatak da je savet roditelja jednoglasno izglasao da roditelji učenika tromesečno daju donaciju školi u iznosu od 100 dinara, što potvrđuje da su svesni značaja podrške školi. To je jedan od načina da se pokaže kako škola nije pasivna kada je reč o nalaženju donatora.

U OŠ „Veljko Vlahovićˮ u Novom Sadu stolarija je zamenjena, tako da je energetska efikasnost na zavidnom nivou. Toaleti su čisti i uredni, kao i ceo objekat u kojem vlada vrlo prijatna atmosfera. Radna disciplina, način organizovanja i rukovođenja ustanovom na visokom je nivou, zahvaljujući direktorki škole – Ljubici Grubač. Međuljudski odnosi u kolektivu izuzetno su dobri. Fiskulturna sala se sada renovira, a završetak radova očekuje se za dva-tri meseca.

OŠ „Đura Jakšićˮ u Kaću radi u tri izdvojena objekta. Jedan objekat je potpuno renoviran, centralni objekat je u vrlo lošem stanju, dok treći objekat – koji je za učenike prvog i drugog razreda – ima problem zbog neadekvatnog pešačkog prelaza, gde je potrebno obnoviti obeležavanje. U centralnom objektu u toku su građevinski radovi. Direktorka škole Verica Letić, sa svojim saradnicima, trudi se da se u školi obezbede najbolji mogući uslovi za boravak i rad dece i zaposlenih.

Objekat OŠ „Laza Kostićˮ u Kovilju izgrađen je još 1971. godine, a od onda nije bilo značajnijih ulaganja u njega. Međutim, zahvaljujući zalaganju direktorke i zaposlenih, objekat se održava u pristojnom stanju i svi problemi rešavaju se u skladu s mogućnostima, radi što prijatnijeg i bezbednijeg boravka dece i zaoposlenih u ovoj ustanovi. Direktorka škole Slavica Grlić domaćinski se odnosi prema svojim obavezama i zadacima. Objekat je uredan i vlada vrlo prijatna atmosfera. Radna disciplina je na visokom nivou. Međuljudski odnosi u kolektivu izuzetno su dobri.

OŠ „Prva Vojvođanska Brigadaˮ u Novom Sadu je u odličnom stanju, svetla, prijatna i lepo uređena, s brojnim sadržajima za učenike. Prema rečima direktora škole Olivera Stojanovića, škola je pripremila šest projekata za koje traži sredstva. Takođe, škola planira da konkuriše za sredstva na konkursu za investicije, s projektom za rekonstrukciju školske kuhinje. Direktor je istakao da se planira i nadogradnja škole za koju se trenutno čeka građevinska dozvola.

Objekat OŠ „Miloš Crnjanskiˮ u Novom Sadu nadograđena je 2009. godine, kada je škola dobila još jednu manju fiskulturnu salu, biblioteku, dve učionice i svečanu salu koja se koristi i kao učionica. Prema rečima direktorke Zdenke Ivković, škola je 2006. godine ušla u program „Škole bez nasiljaˮ. Takođe, direktorka je istakla i to da je zadovoljna opremljenošću škole, kao i da škola redovno prati konkurse sekretarijata.

Direktor novosadske OŠ „Branko Radičevićˮ Aleksandar Maletin pohvalio je inicijativu sekretarijata da obilazi vaspitno-obrazovne ustanove. On je istakao da se potrebe škole, u ovom trenutku, odnose na investiciono održavanje. Kako kaže, bezbednost u školi je zadovoljavajuća, mada u školi ne postoji fizičko obezbeđenje. OŠ „Branko Radičevićˮ jedna od dve škole u Novom Sadu koja ima celodnevnu nastavu i vlada veliko interesovanje za pohađanje nastave u ovoj školi. Sekretarka škole istakla je i to da su njihovi učesnici bili u nekoliko programa međunarodne saradnje.

Zgrada OŠ „Majšanski put” u Subotici velika je i lepo uređena. U prethodnom periodu, u centralnoj zgradi zamenjeni su prozori, te je škola mnogo prijatnija za boravak dece i zaposlenih. Direktorka škole Beata Bognar zahvalila je pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje na uručenim sredstvima. Pomoću njih, škola je osavremenjena i otklonjeni su neki nedostaci koji su ometali redovni nastavni proces. Tom prilikom, direktorka je napomenula i to da imaju pripremljene idejne projekte za popravku krova na objektu fiskulturne sale, zamenu prozora u obe zgrade, zamenu gasnog kotla, izolaciju tavanskog prostora, rekonstrukciju sportskog poligona, popravku ograde i zamenu unutrašnjih vrata.

Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević” u Subotici nalazi se u starom zdanju i dobro je očuvana. Enterijer same škole uređen je tako da podseća na hotel, dok su đaci odeveni kao osoblje hotela. Na radnom sastanku bilo je reči o sprovođenju dualnog obrazovanja u školi, kao i o činjenici da su iz ove škole potekli neki novi obrazovni profili, kao što su službenik u bankarstvu i finansijski administrator. Prema rečima direktora Imreta Zomborija, cilj im je da se bave keteringom i da osposobe funkcionisanje učeničke kantine. Kada je reč o problemima s kojima se suočava škola, naveo je nedostatak fiskulturne sale i to što je zgrada u vlasništvu jevrejske zajednice, zbog čega ne mogu da učestvuju na pojedinim konkursima.

Zgrada OŠ „Bosa Milićević” u Novom Žedniku jeste velika i uredna. Ima veoma mnogo prostora i za izvođenje vannastavnih aktivnosti u okviru samog objekta škole, kao i u modernoj fiskulturnoj sali. Budući da škola ima mali broj đaka, problem im je veliki prostor koji nije dovoljno iskorišćen. Potrebno je na objektu zameniti prozore radi uštede lož-ulja i smanjenja troškova škole i poboljšati signal interneta, kako bi bio funcionalan u svim učionicama.

Iako je stara i trošna, zgrada Srednje tehničke škole u Adi jeste velika i uredna. U sklopu škole, nalaze se i objekti gde su smeštene dobro opremljene radionice. Delegaciju našeg sekretarijata – s pokrajinskim sekretarom za obrazovanje Mihaljem Njilašem na čelu – direktorka Hilda Gilice informisala je o obavljenim radovima i reparacijama na zgradi škole. Tom prilikom, razgovarali su i o planovima za izgradnju doma učenika – za koje škola ima već pripremljene idejne projekte – kao i o tome da je njegova izgradnja zaista potrebna, budući da 70% učenika putuje na nastavu. Izgradnjom i osposobljavanjem pomenutog doma, ostvarila bi se i razmena učenika s Republikom Mađarskom (u okviru prekogranične saradnje). Takođe, direktorka je naglasila i to da škola izuzetno dobro sarađuje s različitim firmama, da organizuje obrazovanje odraslih i da nude odlične uslove za svoje polaznike. Kao problem s kojim se suočavaju, navela je nedostatak stručnog kadra iz oblasti mašinstva. Na kraju sastanka, pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš istakao je važnost predstojećih konkursa i dalje saradnje, te je ponudio pomoć u rešavanju tekućih problema škole.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Bartok Bela” u Adi izuzetno je uredna, ali je prilično mala. Stoga, planirano je da se – nakon završetka građevinskih radova i adaptacije zgrade OŠ „Čeh Karolj”, takođe u Adi – preseli u centralnu zgradu. Anamaria Bač, direktorka škole, pored ostalog, kao problem navela je i nedostatak stručnog kadra. Ona je ponudila rešenje da se osnuje edukativni centar gde bi se kadar prekvalifikovao. Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš izjvio je da će sekretarijat podržati ovu ideju, kao i organizovanje stručnih seminara u vezi s radom svih muzičkih škola u AP Vojvodini.

Velelepna i velika školska zgrada OŠ „Čeh Karolj” ujedno je i spomenik kulture u Adi. Direktorka škole Eva Makšo upoznala je delegaciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, predvođenu sekretarom Njilašem, s radovima na zgradi i reparacijom. Tom prilikom, dogovoreno je da škola i dalje prati konkurse ovog sekretarijata.

Zgrada Osnovne škole „Novak Radonić” u Molu velika je i ima dovoljno prostora i za ostvarivanje vannastavnih aktivnosti. Sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata utrošena su za adaptaciju zgrade. Menadžment škole je progresivan i teži ka inovacijama radi usavršavanja nastavnog procesa. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, Mihalj Njilaš ponudio je direktorki škole, Snežani Došić podršku sekretarijata u pogledu finansiranja putnih troškova za učenike koji odlaze na takmičenja i za razmenu učenika s bratskim školama iz Mađarske.

19.03.2018