media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена признања „Др Ђорђе Натошевић“ за школску 2004/2005. годину

Признања „др Ђорђе Натошевић”уручена су 8. новембра 2005. године, на Дан просветних радника, у холу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине. Поред новчаног износа, признање, плакету и повељу добитницима је предао председник Извршног већа, мр Бојан Пајтић.
Том приликом, покрајински секретар за образовање и културу добитницима је уручио монографије „Војводина”.
О свечаном уручењу признања, јавност су информисали углавном сви електронски медији и штампа.
Конкурс за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић” за школску 2004/2005. годину био је отворен од 1. фебруара до 31. маја 2005. године. Текст конкурса објављен је у дневном листу „Дневник”, листовима „Маgyаr szó”, „Hlas ludu”, „Liberatatea”, „Руске слово”, часописима „Мисао” и „Просветни преглед” и у „Службеном листу АП Војводине”, те је послат општинским управама свих општина у Војводини и свим предшколским установама, основним и средњим школама са седиштем у АП Војводини.

Добитници Признања „др Ђорђе Натошевић” за школску 2004/2005. годину:

1. Жарко Шкорић, наставник музичке културе у Основној школи „Десанка Максимовић” Футог, због изузетних резултата остварених применом савремених метода рада, подстицања ученика на стваралаштво и активности у наставном процесу, рада са обдареним ученицима и изузетних постигнућа његових ученика на музичким такмичењима, помоћи ученицима скромнијих музичких способности, сопственом стручном усавршавању, ангажованости на увођењу будућих колега у наставни рад и у развијању односа толеранције међу ученицима.

2. Основна школа „Бранко Радичевић” из Ченте, због изузетних постигнутих резултата у опремљености школе, унапређивању квалитета наставе и васпитања, у вредновању напредовања ученика и због веома квалитетне сарадње с родитељима остварене оснивањем и радом клуба родитеља.

3. Зрењанинска гимназија из Зрењанина, због добре и функционалне организације наставе, постигнутих услова за реализовање образовно-васпитног рада, постигнутог изузетног успеха ученика у учењу и владању, обухвата и организације ученика у слободним активностима и другим облицима ваннаставног рада, обезбеђеном стручном и квалитетном наставном кадру и максималном залагању на његовом стручном и професионалном усавршавању и посебном неговању и развијању дијалога, толеранције уопште и међунационалне толеранције.

4. Предшколска установа „Младост” из Бачке Паланке, због постигнутог изузетно квалитетног реализовања васпитно-образовног рада заснованог на усклађености свих елемената у процесу рада и доброј организацији. Установа је постигла завидан степен уређености простора, савремене опремљености и примену савремених средстава, метода и облика рада, обезбеђена је потпуна стручна заступљеност васпитача и њихово стално стручно усавршавање. У реализацији васпитног програма рада – посебан значај дат је развијању толеранције и дијалога, између деце међусобно, као и између деце, запослених и родитеља. Темељна и детаљна презентација постигнутих резултата рада ове установе у протекле две године, такође указује на значај и озбиљност с којом управа установе прилази сваком послу.

16.11.2017