media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Uručena Priznanja „Dr Đorđe Natošević“ za školsku 2005/2006. godinu

3

Konkurs za dodelu priznanja „dr Đorđe Natošević” za školsku 2005/2006. godinu objavljen je 1. februara 2006. godine i bio otvoren do 31. maja iste godine.
Konkurs je bio objavljen u Dnevnom listu „Dnevnik” i listovima: „Magyar Szó”, „Hlas ludu”, „Libertatea”, „Ruske slovo”, „Prosvetni pregled” i „Misao”.
Tekst konkursa, sa obrascem prijave i merilima za ocenu postignutih rezultata u obrazovno-vaspitnom radu, poslat je svim opštinskim upravama zaduženim za obrazovanje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Uz prisustvo pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu, dr Zoltana Jegeša, funkcionera Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, članova Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, dosadašnjih dobitnika priznanja, članova odbora za dodelu priznanja i istaknutih kulturnih i javnih radnika, dobitnicima je priznanje uručila predsednica Odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, profesor dr Svetlana Lukić, na svečanosti u Izvršnom veću, 8. novembra 2006. godine, na Dan prosvetnih radnika.

Dobitnicipriznanja „dr Đorđe Natošević“ za školsku 2005/2006. godinu su:

1. Predškolska ustanova ''Bambi'' u Kuli, vaspitno-obrazovni rad izvodi: u 11 objekata; u šest naseljenih mesta (Kula, Crvenka, Sivac, Ruski Krstur, Kruščić i Lipar); za blizu 1200 dece, sa 132 zaposlenih; na tri jezika: srpskom, rusinskom i madarskom, poštujući lokalne i kulturne potrebe porodica i njihove dece; i uspeva da ostvari potpuni obuhvat dece na svojoj teritoriji. Posebno je značajno to što ova ustanova svoje kapacitete vremena, profesionalnih kompetencija i programa stalno bogati i širi.Medu programima koje je uvela i razvija ih intenzivno u poslednje dve godine najznačajniji su: inkluzija dece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića (projekat „Vrtić po meri deteta”, u saradnji sa organizacijom Save the children); programi za grupe jaslenog uzrasta sa originalnim metodičkim pristupom, kakav je u programu za podsticanje senzo-motornog razvoja dece („Njeno veličanstvo kutija”); inovacije u didaktičkim materijalima za pripremu dece za čitanje i pisanje („Azbučica pričalica”); stručno usavršavanje vaspitača sa visokom participacijom, saradnja s roditeljima uz primenu savremenih i raznovrsnih metoda saradnje (radionički rad, uključivanje roditelja u rad vrtića) i saradnja sa školom i kulturno prosvetnom zajednicom u lokalnoj sredini.

2. Osnovna škola ''Mladost'' u Tomaševcu zaslužuje Priznanje „dr Đorđe Natošević” na osnovu bogato osmišljenog programa mera za podizanje kvaliteta nastave i podsticanja učenja. Učenici se stimulišu i motivišu u sticanju znanja, veština i navika. Vidna je jasna tematska obrada i korelacija unutar nastavnih predmeta i njihovo predstavljanje na školskim panoima. Ističe se odgovornost učenika u aktivnoj nastavi i poučavanje raznovrsnim izvorima znanja. Bogatstvo i sadržajnost vannastavnog rada ogleda se u učešću najvećeg broja učenika na svim nivoima takmičenja. Ustanovljen međunarodni festival folklora u kome je škola domaćin, prožet je prepoznatljivim težnjama razvoja tolerancije i prihvatanja bogatstva različitosti. Školsko razvojno planiranje s motom „Znamo, hoćemo, možemo”, vodi ka opremanju multimedijalne školske sredine i osavremenjavanju učenja što – spremnošću nastavnog kolektiva da se planski i stalno stručno usavršava – omogućava podizanje kvaliteta. Svi učesnici su angažovani u profesionalnoj orijentaciji učenika. Bogat, sadržajan i kvalitetan život, škola ostvaruje zahvaljujući podršci svoje lokalne zajednice.

3. Gimnazija ''Jovan Jovanović Zmaj'' u Novom Sadu ističe se organizacijom nastavnog procesa, uvođenjem savremenih metoda rada u saradnji s Departmanom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, omogućava da učenici budu motivisani i aktivno učestvuju i sami doprinose ostvarivanju materijalnih, funkcionalnih i vaspitnih zadataka nastave. U nastavi jezika povećava se senzibilnost za kognitivni proces na komunikacionom i estetskom nivou. Ustanova s dvestogodišnjom tradicijom u svojoj sredini jeste centar kulturnih događanja. Kao poseban kvalitet u radu sa učenicima ističe se mentorski rad s talentovanim učenicima. Škola je učesnik na međunarodnim manifestacijama iz oblasti drame, ekologije, horskog nastupa i komunikacija. Veliki broj učenika učestvovalo je na raznim takmičenjima, te su često osvajili i prva mesta na republičkim takmičenjima iz hemije, biologije, srpskog jezika, istorije, matematike, horskog nastupa i na međunarodnim takmičenjima iz matematike i informatike. Objavljeni su radovi u pedagoškim časopisima iz didaktičke i metodičke prakse u nastavi matematike. Tradicionalno se objavljuje časopis „Skamija”. Vidni su napori da se škola prostorno i estetski uredi i opravda kvalitetan život i rad učenika, dostojan dvovekovnog postojanja.

4. Karlovačka gimnazija u Sremskim Karlovcima jeste najstarija u Srbiji i traje već 215 godina – danas kao filološka gimnazija. Ova gimnazija može da se pohvali izuzetno kvalitetnim prenošenjem znanja iz oblasti jezika. Škola pruža učenicima i visok stepen znanja o kulturi i tradiciji drugih nacija. U radu se posebno neguju vrednosti humanosti, kreativnosti, odgovornosti i medusobno uvažavanje profesora i đaka. Postignut je visok stepen osavremenjavanja nastave radi prilagođavanja zahtevima savremenog života. Kao jezička škola, ova gimnazija neguje praksu izvođenja nastave drugih predmeta na stranim jezicima. Takođe, praktikuje se timski rad u projektnoj nastavi i saradnja sa institucijama u zemlji i inostranstvu (Filozofski fakultet u Novom Sadu, Katedra za srpski jezik i književnost, Matica srpska, Gete institut, Francuski kulturni centar, Italijanski kulturni centar, Španski kulturni centar „Servantes”, Fond za otvoreno društvo, GTC Nemačko nevladino udruženje, Ruski dom i drugi). Ostvarena je i kvalitetna saradnja sa Zavodom za unapređenje nastave Ministarstva prosvete i sporta u čijim projektima učestvuje veći broj profesora. Jednako značajan jeste i doprinos profesora škole u izradi Oksfordskog rečnika, Gramatike nemačkog jezika, kao i u učešću na mnogim diskusija, debatama i sličnim stručnim skupovima. Izuzetnim rezultatima rada ove gimnazije doprinose i učenici –učešćem u radu Regionalnog centra za talente i osvojenim priznanjima na republičkim smotrama talenata izradom istraživačkih radova. Takođe, treba istaći i istraživački projekat učenika (koji se realizuje saradnjom Karlovačke gimnazije i gimnazije u Berlinu), zavidne rezultate hora, kao i njihove saradnje sa horom Bogoslovije u Sremskim Karlovcima.

5. Anamarija Penzeš, profesorka nemačkog jezika i književnosti u Filološkoj gimnaziji „Deže Kostolanji” u Subotici – svojim rezultatima nesporno je zaslužila pomenuto priznanje, posebno zbog izuzetnih rezultata ostvarenih primenom savremenih metoda i oblika rada, interaktivnom nastavom, podsticanjem učenika na stvaralaštvo, toleranciju i saradnju, aktivnostima u nastavnom procesu, rada sa obdarenim učenicima i rada na sopstvenom stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju.

15.11.2017

  • 3
  • 3
  • 3