media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић“ за школску 2006/2007. годину

3

Признање овогодишњим добитницима на свечаности на Дан просветних радника, 8. новембра 2007. године, уручио је покрајински секретар за образовање и културу – др Јегеш Золтан, у холу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.
Ове године ово признање додељено је дванаести пут.

Добитници признања за школску 2006/2007. годину:

1. Александра Трбојевић, професорка разредне наставе у Основној школи „Братство јединство” у Сомбору , због укупних изузетних радних резултата, а посебно због примене савремених метода и облика рада, подстицања и ангажовања ученика на стваралаштво, образовање и васпитање у духу толеранције и сарадње, креативности и максималне ангажованости у наставном процесу, те изузетне припремљеност за сарадњу са ученицима, залагање и упорност у спровођењу либерализације уџбеничких издања и због сопственог стручног усавршавања.

2. Славица Јурић, професорка српског језика и књижевности и наставница верске наставе у Основној школи „Свети Сава” у Бачкој Паланци, због постигнутих изузетних резултата у образовно-васпитном раду у протекле две године, а посебно због изузетног залагања и остварених резултата на пољу верског образовања и васпитања ученика, сарадње с родитељима, свог стручног усавршавања, публикованог истраживања у вези са односом родитеља, односно ученика према веронауци – као новом наставном предмету и на савремен начин обликованим активностима повезаним с верским празницима и обичајима.

3. Средња Економска школа у Сомбору, због постигнитих изузетних резултата у образовно-васпитном раду, где посебно морају да се истакну иновативност у настави, богата медијска презентација и резултати остварени учешћем у пројекту изградње поверења и толеранције.

4. Техничка школа у Кикинди,због високог квалитета наставе, развијања нових програма, доприноса реформи средњешколског образовања, реализације истраживачких и иноваторских пројеката, афирмације мултикултурализма и толеранције, стварања инклузивне климе и спровођења инклузивне праксе, самовредновања постигнућа, међународне афирмације и промовисања еколошке свести у раду.

5. Музичка школа „Исидор Бајић” у Новом Саду, због изузетних резултата у образовно-васпитном раду, постигнутих захваљујући посвећености педагошком раду са ученицима, истрајности у квалитетним пројектима, оствареног јединства талента, иновација и вредног и преданог рада, као и због афирмације музичког и културног стваралаштва и изузетног међународног представљања рада школе.

15.11.2017

  • 3
  • 3
  • 3