media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dodeljena Priznanja „Dr Đorđe Natošević” za školsku 2007/2008. godinu

7

Za školsku 2007/2008. godinu, Priznanje „dr Đorđe Natošević” dodeljeno je na svečanosti održanoj 6. novembra 2008. godine, u holu Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Priznanje je dobitnicima uručio predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine – Šandor Egereši.

Dobitnici priznanja za školsku 2007/2008. godinu jesu:

1. Zorica Radišić, nastavnik biologije u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Zrenjaninu, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata postignutih u protekle dve godine, a posebno zbog kvalitetnog planiranja, organizovanja i realizovanja redovne nastave, uz primenu savremenih nastavnih metoda, oblika nastavnog rada i medija – uz stalnu proveru nivoa usvojenog znanja učenika putem praktičnog rada, terenskih istraživanja i saradnje s drugim ustanovama; korelacije svoje nastave s više nastavnih predmeta; primene savremenih nastavnih sredstava i izrade sopstvenih zbirki nastavnih prezentacija; učešća u koordinaciji i realizaciji programa unapređivanja zdravlja učenika u saradnji sa Savetovalištem za mlade pri Domu zdravlja i s Crvenim krstom; edukacije učenika za mirno rešavanja konflikata; angažovanju u pripremi i učešću učenika na takmičenjima; negovanja i razvijanja ekološke svesti kod učenika i autorskog učešća u izradi udžbenika za nastavni predmet biologija za 5. i 6. razred osnovne škole, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.

2. Mr Borka Popović, nastavnik hemije u Gimnaziji u Inđiji, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata postignutih u protekle dve godine, a posebno zbog: odličnog planiranja, organizovanja i realizovanja nastave, uz primenu savremenih nastavnih metoda, oblika nastavnog rada i medija; realizacije nastave pomoću računara i izrade didaktičkog materijala, što je rezultiralo visokim nivoom znanja učenika; dodatne i dopunske nastave, uz primenu specifičnih metoda rada koji deluju stimulativno na angažovanje učenika u usvajanju nastavnog gradiva; angažovanja na polju realzacije programa vaspitnog rada koji se odnosi na razvijanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije; mentorskog rada u programu Inkluzije romskih učenika u srednje škole Autonomne Pokrajine Vojvodine; koordinacije u programu primarne zdravstvene prevencije, između škole, doma zdravlja i savetovališta za mlade u edukaciji učenika na prevenciji bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, osnovnih principa zdrave ishrane i obeležavanja Dana planete Zemlje na nivou škole; kao i zbog učešća u istraživačkim radovima u vezi s nastavom hemije u osnovnim školama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i povezanošću primene računara u nastavi s formiranjem trajnog i fleksibilnog znanja učenika, kao i zbog visokog stepena didaktičko-metodičkih kompetencija i kvaliteta komunikacije sa učenicima.

3. Predškolska ustanova ’’Dragoljub Udicki’’ u Kikindi, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u angažovanju dece u likovnom, muzičkom i dramskom stvaralaštvu, što je rezultiralo brojnim priznanjima, kao što su zlatne i srebrne medalje i pojedinačne diplome iz Portugala, Koreje, Indije, Bugarske, Rusije, Makedonije i s domaćih manifestacija na polju likovnog vaspitanja. Zbog upotrebe savremenih tehnologija (snimanje nekoliko muzičkih CD-a s dečjim pesmama, ekološka slikovnica i drugi sadržaji) te zbog doprinosa ponovnog organizovanja tradicionalnog stručnog susreta „Metodički dani”; zbog učešća u projektima izgradnje sistema uzajamne mentorske podrške: „Upotreba programa A tutor” i „Inkluzivno obrazovanje – od prakse ka politici”, što je doprinelo razvoju sopstvenih kapaciteta za pružanje jednakog kvaliteta vaspitanja i obrazovanja svoj deci po takozvanim inkluzivnim principima. Zbog unapređivanja rada učešćem velikog broja vaspitača i stručnih saradnika u projektima i programima stručnog usavršavanja; višegodišnjeg učešća i razvijanja jedinog modela centra za obuku vaspitača i stručnih saradnika za program „Vrtić kao porodični centar”, u partnerskom odnosu sa ustanovama koje obrazuju vaspitače; kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima vaspitno-obrazovnog rada s predškolskom decom.

4. Osnovna škola ’’Sonja Marinković’’ u Subotici, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju, realizaciji i vrednovanju nastave, primenom savremenih nastavnih metoda, oblika nastavnog rada i medija, timskog organizovanja u svim oblastima rada škole, zastupljenosti i spremnosti na razvoj inkluzivne prakse, te u značajnom uspehu i plasmanu generacija koje završavaju osnovnu školu, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

5. Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju, realizaciji i vrednovanju nastave, primenom savremenih nastavnih metoda, oblika nastavnog rada i medija; spajanju obrazovanja i odgovarajucih oblasti rada direktnom saradnjom s preduzećima u kojima se odvija deo stručnog obrazovanja i podstiče transfer znanja, preduzimanjem koraka za poboljšanje kvaliteta rada uključivanjem interesnih grupa i socijalnih partnera, uz puno uvažavanje etničkih, kulturoloških i lingvističkih različitosti; u stručnoj obuci učenika u skladu sa potrebama savremene privrede; u aktivnom učešću u Projektu „Reforma srednjeg obrazovanja u Srbiji”, koju sprovodi Organizacija za tehničku saradnju (GTZ) iz Nemačke, uz podršku Ministarstva prosvete; u ostvarivanju kvalitetnih i partnerskih odnosa s roditeljima učenika; u uspešnom timski organizovanom radu koji umnogome omogućava profesonalni i kolegijalni odnos izmedu aktera obrazovno-vaspitnog procesa i analitički pristup stručnom usavršavanju i obrazovanju nastavnika i stručnih saradnika; kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

15.11.2017

  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7