media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Uručena Priznanja „Dr Đorđe Natošević” za školsku 2008/2009. godinu

Priznanje „dr Đorđe Natošević”, po trinaesti put, dodeljeno je na svečanosti održanoj 9. novembra 2009. godine, u holu Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Priznanje koje se sastoji od povelje, plakete i novčanog iznosa ovogodišnjim dobitnicima je uručio predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine – Šandor Egereši.
Pored pokrajinskog sekretara za obrazovanje dr Jegeš Zoltana, svečanosti su prisustvovali i brojni gosti i predstavnici pokrajinske administracije.

Dobitnici priznanja za školsku 2008/2009. godinu jesu:

1. Predškolska ustanova ''Dečja radost'' u Pančevu, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u sto dvadeset godina dugoj tradiciji predškolskog vaspitanja i brige o najmlađima u samom gradu Pančevu, koje se i danas realizuje u okviru Predškolske ustanove „Dečja radost”. Takođe, zbog realizacije različitih programa vaspitnog i obrazovnog rada, pored obaveznih. Na primer: škola stranog jezika, škola plesa, škola folklora, likovna radionica i likovna kolonija, eko-škola, sportski kamp za predškolce, dani saobraćaja, predstave za decu, kontinuirano učešće na različitim manifestacijama van same ustanove, učešća zaposlenih na mnogim stručnim skupovima, izradi priručnika za roditelje, vaspitače i decu, podizanja pedagoške kulture roditelja stalnim edukativnim programima. Istovremeno i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima vaspitno-obrazovnog rada s predškolskom decom.

2. Osnovna škola ''Nikola Tesla'' u Banatskom Karađorđevu, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju, realizaciji i vrednovanju nastave, primenom savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada, timskog organizovanja u svim oblastima rada škole, zastupljenosti i spremnosti za razvoj inkluzivne prakse, te u stalnoj saradnji i informisanju roditelja, kvalitetnim programima vaspitnog rada koji neguju međunacionalnu toleranciju i uvažavanje različitosti, razvoju humanosti i empatičnosti u svakodnevnom životu i radu, stalnom promocijom škole u medijima, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

3. Srednjoj stručnoj školi „Miloš Crnjanski“ u Kikindi, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju, realizaciji i vrednovanju nastave primenom savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada, spajanju obrazovanja i odgovarajućih oblasti rada direktnom saradnjom s preduzećima u kojima se odvija deo stručnog obrazovanja i podstiče transfer znanja – preduzimanjem koraka za poboljšanje kvaliteta rada uključivanjem interesnih grupa i socijalnih partnera, uz puno uvažavanje etničkih, kulturoloških različitosti. Takođe, vrednuju se i rezultati postignuti u stručnoj obuci učenika, u skladu s potrebama savremene privrede, u ostvarivanju kvalitetnih i partnerskih odnosa s roditeljima učenika, u uspešnom, timski organizovanom radu koji umnogome omogućava profesonalni i kolegijalni odnos između aktera obrazovno-vaspitnog procesa i analitičkom pristupu stručnom usavršavanju i obrazovanju nastavnika i stručnih saradnika, kao i rezultati u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

4. Magistar Nada Džamić Šepa profesor biologije u Gimnaziji u Inđiji i Osnovnoj školi „Braća Grulović“ u Beški, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno zbog odličnog planiranja, organizovanja i realizovanja nastave, uz primenu savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada; realizacije nastave pomoću računara i izrade didaktičkog materijala (zbirka nastavnih prezentacija, izrada ekološkog bontona i rečnika ekoloških pojmova), aktivnog izučavanja metodike nastave biologije, objavljenih radova u stručnim časopisima, što kao rezultat ima postignut visok nivo znanja učenika; dodatne i dopunske nastave, uz primenu specifičnih metoda rada koji deluju stimulativno na angažovanje učenika u usvajanju nastavnog gradiva u skladu sa individualnim mogućnostima svakog pojedinca, posebno učenika uključenih po principu inkluzije; angažovanja na polju realizacije programa vaspitnog rada koji se odnosi na razvijanje multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije; mentorskog rada s nastavnicima-početnicima; realizacije niza projekata u obe škole i aktivnosti u saradnji sa Crvenim krstom Inđije, Domom zdravlja i Savetovalištem za mlade, organizacijom društva za zaštitu životinja i prirode „Đurđevo–Švajcarska”, organizacije „Prijatelji dece” Inđija i zbog visokog stepena didaktičko-metodičkih kompetencija i kvaliteta komunikacije sa učenicima i roditeljima.

5. Kosana Rauški školski pedagog u Osnovnoj školi ''Branko Radičević'' u Čenti, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno onih u oblasti uspostavljanja i razvijanja sistema praćenja i vrednovanja rada škole u celini, konkretno – praćenja i uključivanja u planiranje, organizovanje i realizaciju časova, primenom savremenih dostignuća didaktičke i metodičke teorije i prakse, u praćenju i vrednovanju rada učenika i preduzimanju mera za njegovo poboljšanje, podsticanju razvoja profesionalnih interesovanja i orijentacije učenika, saradnje i pedagoškog obrazovanja roditelja, planiranju, programiranju i realizaciji plana i programa stručnog usavršavanja nastavnika, kao i zbog sopstvenog stručnog usavršavanja.

14.11.2017