media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2010/2011. годину

Добитници признања за школску 2010/2011. годину јесу:

1. Основна школа „Петефи бригада” у Кули, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

2. Средња техничка школа „Милева Марић” у Тителу, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

3. Музичка школа „Петар Кранчевић” у Сремској Митровици, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

4. Магистар Јованка Терзић, професор биологије у Гимназији „Исидора Секулић” у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у одличном планирању, организовању и реализацији наставе, уз примену специфичних метода рада који делују стимулативно на ангажовање ученика у усвајању наставног градива у складу са индивидуалним могућностима сваког појединца, посебно када је реч о инклузивном образовању, менторском раду са ученицима. Резултати тога јесу висок ниво знања ученика и успеси на такмичењима. Такође, због објављених радова у стручним часописима, рада на издавању уџбеника и приручника за наставнике, ангажовања на пољу реализације програма васпитног рада усмереног на развијање мултикултуралности и међунационалне толеранције, реализације низа пројеката и због високог степена дидактичко-методичких компетенција и квалитета комуникације са ученицима и родитељима.

5. Југослава Лулић, професор српског језика и књижевности у Техничкој школи „9. мај” у Бачкој Паланци, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у одличном планирању, организовању и реализацији наставе, уз примену специфичних метода рада који делују стимулативно на ангажовање ученика у усвајању наставног градива у складу са индивидуалним могућностима сваког појединца, посебно када је реч о инклузивном образовању, менторском раду са ученицима. Резултати тога јесу висок ниво знања ученика и успеси на такмичењима. Такође, због објављених радова у стручним часописима, издавању уџбеника и приручника за наставнике, ангажовању на пољу реализације програма васпитног рада који се односи на развијање мултикултуралности и међунационалне толеранције, реализацији низа пројеката и због високог степена дидактичко-методичких компетенција и квалитета комуникације са ученицима и родитељима.

14.11.2017