media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Uručena Priznanja „Dr Đorđe Natošević” za školsku 2011/2012. godinu

Dobitnici priznanja za školsku 2011/2012. godinu jesu:

1. Dečja ustanova „Dečija radost” iz Iriga, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, kao i zbog izuzetnih rezultata – postignutih u vaspitno-obrazovnom radu u protekle dve godine, koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju, realizaciji i vrednovanju ne samo obaveznih vaspitno-obrazovnih aktivnosti, nego i niza drugih aktivnosti, koje se realizuju u stalnoj težnji da se poboljša kvalitet usluga, odgovori na potrebe porodice, u skladu sa inovacijama u oblasti predškolskog vaspitanja, ali i specifičnošću sredine u kojoj se nalazi.

2. Osnovna škola „15. oktobar“ u Pivnicima, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno zbog onih postignutih u obrazovno-vaspitnom radu u protekle dve godine, koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju i realizaciji i vrednovanju nastave primenom savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada, timskog organizovanja u svim oblastima rada škole, zastupljenosti i spremnosti za razvoj inkluzivne prakse, stalnoj saradnji i informisanju roditelja, kvalitetnim programima vaspitnog rada koji neguju međunacionalnu toleranciju i uvažavanje različitosti, razvoju humanosti i empatičnosti u svakodnevnom životu i radu – stalnom promocijom škole u medijima, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

3. Gimnazija „Dušan Vasiljev“ u Kikindi, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno onih postignutih u obrazovno-vaspitnom radu u protekle dve godine, koji se posebno ogledaju u dobrom planiranju, organizovanju i realizaciji i vrednovanju nastave primenom savremenih nastavnih metoda i oblika nastavnog rada, timskog organizovanja u svim oblastima rada škole, zastupljenosti i spremnosti za razvoj inkluzivne prakse, stalnoj saradnji i informisanju roditelja, kvalitetnim programima vaspitnog rada, koji neguju međunacionalnu toleranciju i uvažavanje različitosti, razvoj humanosti i empatičnosti u svakodnevnom životu i radu – stalnom promocijom škole u medijima, kao i zbog postignutih rezultata u drugim oblastima obrazovno-vaspitnog rada.

4. Tanja Gagić, nastavnik geografije u osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Novom Sadu, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno onih postignutih u obrazovno-vaspitnom radu u protekle dve godine, koji se posebno ogledaju u odličnom planiranju, organizovanju i realizaciji nastave geografije i građanskog vaspitanja, u radu s darovitim učenicima, popularisanju obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Takođe, zbog kvalitetne realizacije dopunske nastave, angažmana u radu sa učenicima u vannastavnim aktivnostima, izuzetne saradnje s roditeljima i uspostavljanja partnerskih relacija između škole i porodice, a naročito zbog entuzijazma na polju sopstvenog profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja.

5. Vesna Vujičić, diplomirani psiholog, stručni saradnik u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, zbog ukupnih izuzetnih radnih rezultata, a posebno onih postignutih u obrazovno-vaspitnom radu u protekle dve godine, koji se – pored neposrednog rada s nastavnicima, učenicima i roditeljima – ogleda u dodatnom angažovanju na unapređivanju i osnaživanju nastavničkih kompetencija za rad sa učenicima i njihovim roditeljima, na inoviranju nastavnog procesa, na polju inkluzivnog obrazovanja, profesionalne orijentacije, na podizanju kvaliteta procesa samovrednovanja u skladu sa obrazovnim standardima, organizovanju i realizaciji različitih oblika stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika. Takođe, zbog entuzijazma na polju sopstvenog profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja.

14.11.2017