media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Pризнања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2011/2012. годину

Добитници признања за школску 2011/2012. годину су:

1. Дечијa установa „Дечија радост“ из Ирига, због укупних изузетних радних резултата, као и због изузетних резултата – постигнутих у васпитно-образовном раду у протекле две године, који се посебно огледају у добром планирању, организовању, реализацији и вредновању не само обавезних васпитно-образовних активности, него и низа других активности, које се реализују у сталној тежњи да се побољша квалитет услуга, одговори на потребе породице, у складу са иновацијама у области предшколског васпитања, али и специфичношћу средине у којој се налази.

2. Основна школа „15. октобар“ у Пивницима, због укупних изузетних радних резултата, а посебно због оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду – сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

3. Гимназија „Душан Васиљев“ у Кикинди, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада, који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развој хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду – сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

4. Тања Гагић, наставник географије у основној школи „Бранко Радичевић“ у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у одличном планирању, организовању и реализацији наставе географије и грађанског васпитања, у раду с даровитим ученицима, популарисању образовања за демократију и људска права. Такође, због квалитетне реализације допунске наставе, ангажмана у раду са ученицима у ваннаставним активностима, изузетне сарадње с родитељима и успостављања партнерских релација између школе и породице, а нарочито због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

5. Весна Вујичић, дипломирани психолог, стручни сарадник у основној школи „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се – поред непосредног рада с наставницима, ученицима и родитељима – огледа у додатном ангажовању на унапређивању и оснаживању наставничких компетенција за рад са ученицима и њиховим родитељима, на иновирању наставног процеса, на пољу инклузивног образовања, професионалне оријентације, на подизању квалитета процеса самовредновања у складу са образовним стандардима, организовању и реализацији различитих облика стручног усавршавања учитеља и наставника. Такође, због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

14.11.2017