media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић“ за школску 2012/2013. годину

У уторак, 12. новембра 2013. у згради Владе АП Војводине, по шеснаести пут су свечано додељена Признања „др Ђорђе Натошевић” најистакнутијим наставницима и образовно-васпитним установама у Војводини.
Признања је уручио покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице, мр Андор Дели и председница Одбора за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“, проф. др Оливера Гајић. Одбор за доделу признања, који је именовала Влада АП Војводине у саставу проф. Оливера Гајић, Зденка Ивковић, Весна Јововић, Жужана Ковач, Бељичка Паљо, Марко Лош и Милош Николић донео је одлуку о награђеним установама / појединцима на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе, односно појединаца.
Признање „др Ђорђе Натошевић” установљено је одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 12. априла 1996. године, поставши тако једино аутентично покрајинско признање. Од установљења до ове године, додељено је укупно 62 признања.
На овогодишњој додели највећег признања у области образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели је у свом обраћању присутнима истакао важност овог признања јер се оно додељује предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из АП Војводине, који су остварили изузетне резултате, у претходне две године у васпитно-образовном раду, наставном процесу, сарадњи с родитељима, културној и јавној делатности и сарадњи са ужом и широм друштвеном заједницом, обезбеђивању квалитета рада установе, унапређивању толеранције и прихватања различитости, инклузивног образовања и у другим областима у оквиру основне делатности. Све ово може и мора да буде подстрек свима који раде у области просвете. На крају свог говора покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели, честитао је добитницима овогодишњих награда са жељом да и у будућем васпитно-образовном раду буду тако успешни.

Добитници признања за школску 2012/2013. годину су:

1. Основна школа „Свети Сава“ из Кикинде, због изузетних резултата у образовно-васпитном раду који се посебно огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, те у развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

2. Данијела Миличић Требатицки, васпитач у ПУ „Радост“ у Србобрану, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних у васпитно-образовном раду у подручју предшколског васпитања и образовања, развоју драмског стваралаштва деце предшколског узраста, неговању еколошке свести у васпитно-образовној установи, те због изузетне сарадње с родитељима и успостављања партнерских релација између установе и породице, културне и јавне делатности и сарадње са ужом и широм друштвеном заједницом, као и због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

3. Милкица Краснић, наставник биологије у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних у образовно-васпитном раду у настави биологије, раду с даровитим ученицима, популарисању образовања за заштиту животне средине и очувања здравља, ангажмана у раду са ученицима у ваннаставним активностима, те због изузетне сарадње с родитељима и успостављања партнерских релација између школе и породице, као и због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

4. Весна Миљуш, наставник биологије у ОШ „Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних у образовно-васпитном раду у настави биологије, у раду с даровитим ученицима, популарисању образовања за заштиту животне средине и очувања здравља, као и неговању еколошке свести у васпитно-образовној установи, ангажмана у раду са ученицима у ваннаставним активностима, те због изузетне сарадње с родитељима и успостављања партнерских релација између школе и породице, као и због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

5. Мирјана Лазор, школски педагог, стручни сарадник – педагог у ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, као и због великог ентузијазма у непосредном раду са ученицима, наставницима и родитељима, додатног ангажовања на унапређивању и оснаживању наставничких компетенција за рад са ученицима и њиховим родитељима, на иновирању наставног процеса на пољу инклузивног образовања, професионалне оријентације, на подизању квалитета процеса самовредновања у складу са образовним стандардима, организовању и реализацији различитих облика акредитованог стручног усавршавања наставника, а нарочито и због ентузијазма на пољу сопственог професионалног развоја и стручног усавршавања.

13.11.2017