media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2014/2015. годину

IMG7336.JPG

Признање које носи име др Ђорђа Натошевића, просветног радника, једног од првих српских педагога и оснивача учитељских школа у више градова – као аутентично војвођанско признање које се додељује најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима – додељено је данас у Покрајинској влади.
Добитницима за школску 2014/2015. годину, за изузетне доприносе и резултате у пракси, уручили су потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и председница одбора за доделу признања – др Оливера Гајић, редовна професорка Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.
Одбор за доделу признања, које се састоји од плакете, повеље и новчане награде, једногласно је одлучио да признање добију три установе и два појединца.
Честитајући добитницима на престижном признању, Михаљ Њилаш је рекао: „Наша Покрајина већ 18. пут улази у тежак посао да сагледа у целој Војводини, које су образовне установе биле најквалитетније у протекле две године, шта су постигли и који су то резултати који се могу ценити као битни за ову награду. Након окончања конкурса, одбор за доделу овог признања квалитетно је урадио посао и доделио овогодишња признања.”
Поред тога, покрајински секретар за образовање честитао је и Дан просветних радника свим радницима у просвети из целе Војводине, пожелевши им успех у, како је рекао, напорном и тешком послу.
Председница одбора за доделу признања проф. др Оливера Гајић рекла је да је ова награда чак и нешто више од самог чина одавања признања.
„То је, пре свега, и афирмација, на најбољи могући начин, васпитно-образовне и педагошке делатности и доприноси у великој мери угледу професије просветног радника. У данашњем времену, управо образовне вредности, интелектуални потенцијали, стваралаштво, критичко мишљење, треба да буду на самом врху вредносне лествице и да представљају онај најзначајнији и најмоћнији развојни покретач сваког друштва”, рекла је др Оливера Гајић.

Добитници признања за школску 2014/2015. годину су:

1. Предшколска установа „Наши бисери“ из Кањиже, због примене савремених метода и облика рада, учешћа и примене многих едукативних програма, прекограничне сарадње, прихватања и неговања различитости, високог степена толеранције и дијалога, као и отворености установе и флексибилности програма за сву децу. Изражена је укљученост родитеља и шире заједнице у раду уз висок степен коришћења постојећих ресурса у Општини Кањижа, како спортско-рекреативних тако и образовно-културних, уз максимално активно учешће у свим важним манифестацијама. Висок обухват деце највише говори о њиховом квалитету рада, уз добру опремљеност савременим средствима, стучност кадрова, отвореност и повезаност установе која прати савремене токове.

2. Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ из Новог Сада признање је добила јер је пример модерне, добро уређене и организоване школе која је изашла из оквира школе са само добром наставном праксом и прерасла у школу где су савремени наставни пројекти свакодневница, где се проналазе многобројни начини увођења нових стратегија учења, задовољавају потребе и интересовања свих ученика, а с родитељима се сарађује путем различитих облика сарадње, користећи све информационо комуникационе технологије. Преко 1660 ученика и 143 запослених, модеран простор, добро опремљене учионице, савремена настава, чине ову школу правим примером школе 21. века.

3. Основна школа „Здравко Гложански“ у Бечеју јер је школа у којој речи толеранција, међукултурна сарадња, инклузивно образовање, свестрано ангажовање ученика нису само обичне фразе већ су – у свакодневном раду ученика и наставника – добиле свој пуни смисао. У овој школи, истовремено се ради на подизању нивоа наставе и стручном усавршавању наставника путем бројних угледних часова; ученици постижу запажане резултате на такмичењима, али се не занемарује ни њихова иницијатива, нити креативност у занимљивим активностима из области екологије, ликовне уметности, хуманитарног рада, драмских представа. Тако, на најлепши начин, показују спој образовања и васпитања младих генерација.

4. Вера Стојшић - Гашпаровски, наставница разредне наставе у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици због постигнутих изванредних резултата у области основног васпитања и образовања у нижим разредима основне школе, квалитетне реализације наставе у оквиру додатне и допунске наставе, посебно остварених резултата у ученичким такмичењима, због изузетне сарадње с родитељима, као и неговања толеранције и еколошког васпитања ученика, реализације и развијања бројних савремених програма и пројеката у оквиру васпитно-образовног рада и професионалног стручног усавршавања, те промовисања педагошке науке у стручним, али и ширим круговима.

5. Милан Драгосавац, наставник техничког и информатичког образовања у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Кикинди, због постигнутих изузетних резултата у образовно васпитном раду у настави, примене информационо комуникационих технологија, имплементирања савремених метода, облика рада и образовних иновација у наставном процесу, посебно због истакнутих резултата у раду са даровитим ученицима, али и због квалитетне реализације естетских и организационих решења школског простора, изузетне сарадње са родитељима и сопственог стручног усавршавања као и унапређења квалитета образовно васпитног рада.

10.11.2017

  • IMG7336.JPG
  • IMG7336.JPG
  • IMG7336.JPG
  • IMG7336.JPG
  • IMG7336.JPG
  • IMG7336.JPG