media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségben levő köztisztviselők


Mackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi altitkár

1977-ben született Topolyán. Az általános iskolát Gunarason fejezte be, majd ezt követően a Mezőgazdasági Középiskolát magyar tanítási nyelven Topolyán végezte el.


A tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának – Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytatta, amelyen oklevelet szerzett és megszerezte a magyar nyelv és irodalom tanára címet. 2002. évtől kezdődően a Tartományi Oktatási Titkárság foglalkoztatottja, ahol a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. 2017-ben a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséért felelős osztály vezetője lesz, ugyanakkor a Fordítói Osztályt is vezeti.
Jelenleg a budapesti Károli Gáspár Egyetem Magyar mint idegennyelv szakirányú továbbképzésén folytatja tanulmányait.
2002. évtől kezdődően a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.
Magyar nyelv mellett beszéli a szerb és az angol nyelvet.

Milica Vučićević


Milica Vučićević, megbízott tartományi oktatási segédtitkár

Milica Vučićević 1982-ben született Zágrábban. Az általános iskolát Újvidéken végezte el, ahogyan ezt követően az Isidora Sekulić Gimnáziumot is.
Tanulmányait a belgrádi Tanítóképző Karon folytatta, ahol 2006-ban oklevelet, illetve osztálytanítói fokozatot szerzett. Letett tanári licencia vizsgával rendelkezik.


A kiszácsi Ľudovít Štúr Általános Iskolában, a kaboli Laza Kostić Általános Iskolában és az újvidéki Ivo Lola Ribar Általános Iskolában dolgozott osztálytanítóként.
2018-tól az újvidéki Miloš Crnjanski Általános Iskola igazgatói tisztségét látta el, valamint az Újvidéki Iskolaigazgatóság szintjén az oktatási és nevelési intézményekben foglalkoztatottak 2021/2022. iskolaévben felmutatott szerepvállalásának nyomon követésével foglalkozó almunkacsoport tagja volt.
Angol nyelven beszél. Egy gyermek édesanyja.
Slađana Jovetić


Jovetić Slađana, megbízott tartományi közigazgatási segédtitkár

1968-ban született Topolyán. Okleveles jogász.
1996-tól dolgozik Vajdaság AT közigazgatási szerveiben, különböző közigazgatási munkakörökben. A 2001. és 2016. közötti időszakban a közigazgatási államvizsgára, az igazságügyi vizsgára valamint a tanárok, nevelők és szakmunkatársak licenc-vizsgájára kinevezett vizsgabizottságok titkári teendőit látta el.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov megbízott tartományi jogalkotási segédtitkár

Újvidéken született 1973. április 18-án. Az általános iskolát Péterváradon végezte el, majd Karlócán járt gimnáziumba. 2001-ben diplomázott az újvidéki Jogtudományi Karon. Még ugyanabban az évben az Újvidéki Városi Településrendezési, Lakásügyi és Környezetvédelmi Titkárságon kezdett el dolgozni, 2005 júliusától, pedig Újvidék Város Kommunális-ügyi Közigazgatási Hivatala közterületek kisajátításával foglalkozó önálló

szakmunkatársa. Egy évvel később a közterületek kisajátításával megbízott részleg főnöke lesz. 2007-től kinevezést kap Újvidék Város Művelődési Közigazgatási Hivatalának élére. 2011-től pedig Újvidék Város Településrendezési és Lakásügyi Igazgatósága főnökének nevezik ki, a 2012. év folyamán Újvidék Város Városi Tanácsa közigazgatási és jogalkotási ügyekkel megbízott tagjának tisztségét tölti be, a Poslovni prostor Közvállalat foglalkoztatottja. 2012. december 1-jétől tartományi oktatási, közigazgatási és jogalkotási segédtitkár.
Férjezett, egy gyermek édesanyja.Livia Korponai

Korponai Lívia, anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkár

Korponai Lívia 1983-ban született Zentán. A Közgazdasági Középiskolát Óbecsén végezte el.
A szabadkai Közgazdasági Kar Pénzügy és Számvitel szakán 2007-ben szerzett oklevelet. Az említett kar Számvitel és Revízió szakának mesterképzését 2009-ben fejezte be.

Tanulmányainak befejezését követően hét éven keresztül dolgozott a magánszektorban, könyvviteli és kereskedelmi feladatkörökben.
Az anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztséget 2015-től kezdődően töltötte be.
A 2020-as évben Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőjének választották, ahol egyidejűleg az Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte.
A 2020-as év végén ismét anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztségbe helyezték.


20.12.2023