media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дуално образовање у сектору пољопривреде и прехрамбеној индустрији

IMG0944

Округли сто на тему „Дуално образовање у сектору пољопривреде и прехрамбеној индустрији – изазови и могућности”, у организацији Привредне коморе Војводине (ПКВ), Привредне коморе Србије (ПКС), Министарства просвете, науке и технолошког развоја, АД „Дневник-Пољопривредник” и Задружног савеза Војводине (ЗСВ) одржан је у петак, 26. маја 2017. године у ПКВ.
„ПКВ је иницирала данашњи скуп и повезала све релевантне чиниоце који заједничким снагама могу да утичу на унапређивање школског система. Данас су ту и представници релевантних институција, али и директори средњих школа и привредници. Сви ми заједно имамо обавезу и могућност да побољшамо систем образовања. На тај начин унапређује се, како школство, тако и привредни амбијент на територији целе Републике Србије. Дуално образовање допринеће обликовању стручних кадрова који су потребни тржишту”, рекао је председник ПКВ Бошко Вучуревић.
„Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати ситуацију у вези са увођењем дуалног образовања у средње школе и у потпуности подржава овај процес”, рекао је на данашњем скупу потпредседник Покрајинске владе и секретар ресорног секретаријата Михаљ Њилаш.
„Када су у питању средње стручне школе на територији АП Војводине, у текућој школској години образује се 336 ученика по дуалном, односно кооперативном моделу образовања, и то у пет стручних школа (у Пећинцима, Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици), за три образовна профила (бравар-заваривач, електричар и индустријски механичар). Већ за наредну школску годину, у 25 школа на територији АП Војводине планирано је увођење 24 нова образовна профила у осам подручја рада по дуалном моделу”, рекао је Њилаш.
Директорка Сектора за едукације у ПКС Мирјана Ковачевић истакла је да је сарадња привреде и образовног сектора изузетно важна, како би се кадрови образовали у складу с потребама развоја привреде.
„Циљ је да се већ током формалног образовања, стекну функционална, практична и применљива знања и развију вештине које би им омогућиле да се одмах по завршетку школовања, у што краћем временском периоду, укључе у реални процес рада, да практично већ током школовања науче да примењују теоретско знање које стичу и да можда по завршетку школовања, и сами покрећу сопствене бизнисе”, истакла је Ковачевићева.
„Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство подржава увођење дуалног образовања”, рекао је Младен Петковић, помоћник ресорног секретара. „Путем конкурса за помоћ пољопривредним школама, наш секретаријат стопостотно финансира набавку опреме која им је неопходна за школовање. Зачетак дуалног образовања можемо видети управо у пољопривредним школама, јер оне својом практичном наставом обучавају ученике за рад у пољопривреди у свим смеровима, у зависности од образовних профила у њима и секретаријат то апсолутно подржава. Новим законом о дуалном образовању практична настава прошириће се и на привредне субјекте на територији АП Војводине, у оним смеровима за које привреда искаже потребу”, рекао је Петковић.
Да пољопривредне школе код нас већ одавно имају неки вид дуалног образовања, потврдио је Милан Гајић, директор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево”, који је казао да се то углавном огледа у извођењу вежби и практичне наставе на имањима и радионицама школске економије, као и на радионицама за практичну обуку ученика пољопривредне, прехрамбене струке и ветеринарске струке. Поменуо је да школе склапају уговоре с привредним субјектима из оних струка за које школа не може да обезбеди праксу, као што су пекар, месар, млекар, ветеринарски техничар.
„Битно је истаћи да се с тим привредним субјектима не склапају уговори за запошљавање ученика након завршене средње школе, али ти ученици свакако остају у тим предузећима, или огромна већина њих. Неретко је да послодавци дају и одређене надокнаде у трећем и четвртом разреду оним ученицима које желе да задрже у свом привредном субјекту”, рекао је Гајић.

Секретарка ЗСВ мр Јелена Несторов Бизоњ истакла је да ЗСВ има интерес да се укључи у систем дуалног образовања, када су у питању праксе ученика у земљорадничким задругама.
„У Војводини скоро свако насељено место у просеку има једну задругу, али у пракси има одступања, и апсолутно постоји простор да се ученици упознају са овим системом организације рада, а такође ‒ да имају квалитетну праксу која ће сигурно унапредити њихово образовање”, рекла је Јелена Несторов Бизоњ.
Директорка АД „Дневник-Пољопривредник” др Гордана Радовић истакла је да је у листу „Пољопривредник” отворена рубрика „Пољопривредник међу ђацима”, у оквиру које се преносе записи из живота и рада средњих пољопривредних школа на подручју РС. „Циљ нам је да широј јавности представимо њихове успехе, али истакнемо и проблеме с којима се сусрећу. Циљ нам је и да подстакнемо љубав садашњих ученика према стручној литератури и жељу да своје усавршавање наставе и након завршетка школе”, рекла је она и подсетила да овај лист у континуитету излази већ шездесет година и да се чита на целокупном подручју РС, а заједно с књигом „Пољопривредников пољопривредни календар”, уврштен је у ширу стручну литературу за средње школе с подручја рада пољопривреде, производње и прераде хране.
У дискусији у оквиру округлог стола учествовали су и заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице Милан Ковачевић, шефица Одсека за образовање у ресорном покрајинском секретаријату Соња Ћато, професор др Радован Пејановић с Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду, заменица генералног секретара ПКВ Бојана Миљуш, координатор и секретари Удружења ПКВ, председник ЗСВ Радислав Јованов, представници Уније послодаваца Војводине, привредници, директори и наставно особље двадесет средњих пољопривредних, односно средњих стручних школа с територије АП Војводине и Републике Србије.


Извор: Кабинет председника Привредне коморе Војводине

26.05.2017

  • IMG0944
  • IMG0944
  • IMG0944
  • IMG0944
  • IMG0944
  • IMG0944