media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Документи на руским язику

Покраїнска скупштинска одлука о випатрунку и хаснованю символох и традиционалних символох Автономней Покраїни Войводини

Правилнїк о школским календаре за основни школи зоз шедзиском на териториї Автономней Покраїни Войводини за школски 2020/2021. рок
Правилнїк о школским календаре за штреднї школи зоз шедзиском на териториї Автономней Покраїни Войводини за школски 2020/2021. рок
Правилнїк о школским календаре за основни школи зоз шедзиском на териториї Автономней Покраїни Войводини за школски 2019/2020. рок
Правилнїк о школским календаре за штреднї школи зоз шедзиском на териториї Автономней Покраїни Войводини за школски 2019/2020. рок

Покраїнска скупштинска одлука о способе и критериюмох за додзельованє буджетних средствох за национални совити националних меншинох

07.12.2020