media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Трошкови полагања правосудног испита

За полагање правосудног испита се плаћа накнада и републичка административна такса:
Накнада трошкова за цео правосудни испит износи 15.600,00 динара.
Трошкови накнадног полагања правосудног испита, у зависности од броја предмета који се накнадно полажу, утврђују се у следећим износима:
за три предмета (са два писана рада) 12.200,00 дин;
за три предмета (са једним писаним радом) 11.000,00 дин;
за три предмета (без писаног рада) 9.500,00 дин;
за два предмета (са два писана рада) 11.300,00 дин;
за два предмета (са једним писаним радом) 10.000,00 дин;
за два предмета (без писаног рада) 8.500,00 дин;
за један предмет (са писаним радом) 9.000,00 дин;
за један предмет (без писаног рада) 7.700,00 дин.


Уплатница:Републичка административна такса:
Износ административне таксе за цео испит: 1230,00 дин;
У случају накнадног полагања: 900,00 динара;


Уплатница:

22.07.2019