media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Avizarea uzului oficial al stemei P.A. Voivodina

Persoanele fizice, persoanele juridice, asociaţiile şi alte organizaţii pot folosi stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina drept parte integrantă a emblemei, respectiv a însemnului, cu avizul prealabil al Guvernului Provincial. Stema nu se poate folosi ca simbol de marfă sau servicii, eșantion, model sau alt simbol de marfă sau serviciu, dar nu se poate folosi dacă este deteriorat sau dacă datorită aspectului său este nepotrivit pentru uz.

Cererea pentru aviz la uzul stemei Provinciei Autonome Voivodina, se prezintă Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale.
Cererea conţine: scopul folosirii stemei, descrierea tehnică (schiţa şi descrierea materialului), numărul de exemplare, termenul pentru care se cere aviz la uzul stemei şi alte fapte importante pentru decidere.

În urma obţinerii avizului Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, persoanele fizice, persoanele juridice, asociaţiile şi alte organizaţii au obligaţia ca în termen de zece zile de la data confecţionării amprentei sau a eşantionului emblemei confecţionate, să remită amprenta sau eșantionul și date privind numărul de exemplare și data începerii uzului.
Sectorul pentru reglementări ţine evidenţa cu privire la avizele pentru uzul stemei ca parte integrantă a emblemi, respectiv simbolului.
Sectorul pentru reglementări, pe lângă ţinerea evidenţei cu privire la avizele date, păstrează şi amprentele, respectiv eşantioanele emblemei, respectiv simbolului confecţionat.
Uzul stemei și al stemei tradiţionale a Provinciei Autonome Voivodina, modul de solicitare a avizului, precum și amenzile pentru contravenții, sunt reglementate în baza:
Hotărârii Adunării Provinciei privind aspectul şi folosirea simbolurilor şi a simbolurilor tradiţionale ale Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 51/16)
Îndrumarea privind reglementarea mai detaliată a folosirii simbolurilor Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 55/16).

Evidenţe oficiale

Pentru informaţii suplimentare cu privire la avizarea folosirii stemei şi stemei tradiţionale a P.A. Voivodina vă puteţi adresa consilierului superior-şefului Grupei pentru reglementări, Tatjana Stojanov (biroul I/63 telefon 487-4685).

19.09.2019