media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Pravosudni ispit

Službena evidencija kandidata koji su položili pravosudni ispit vodi se u Pokrajinskom tajništvu temeljem članka 16. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS” br. 14/98, 88/2008 i 108/2012) u svezi s člankom 77. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni svi kandidati koji su položili pravosudni ispit u organizaciji nadležnog tijela AP Vojvodine od 24.10.1954. godine i ona sadrži ime i prezime kandidata, mjesto i godinu rođenja, kada je i na kom pravnom fakultetu diplomirao, gdje je radio u vrijeme polaganja ispita i opći uspjeh na pravosudnom ispitu.

Osim uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, Pokrajinsko tajništvo izdaje uvjerenja kandidatima s prebivalištem na teritoriju AP Vojvodine, koji žele polagati ispit pred odborima koje je formirao ministar pravde. To uvjerenje potvrđuje činjenicu da kandidat u posljednje dvije godine nije polagao pravosudni ispit u organizaciji Pokrajinskog tajništva.

Uvjerenja se izdaju na temelju zahtjeva koji treba sadržavati:
- ime i prezime,
- JMBG,
- datum diplomiranja i fakultet,
- prebivalište,
- kontakt telefon,
- mjesec i godinu polaganja ispita (samo u slučaju uvjerenja o položenom ispitu).

Potpisan zahtjev može se poslati putem pošte ili se može osobno predati u pisarnicu pokrajinskih tijela.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj pristojbi od 760 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih pristojbi) na račun Proračuna Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osoba odgovorna za vođenje evidencije:
Ivan Borojev
tel.: 021/487-43-83
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021