media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Согласносц на змист и випатрунок печацох

Службену евиденцию печацох ше водзи у Покраїнским секретарияту на основи члена 19. Закона о печацох державних и других орґанох („Службени глашнїк РС”, число 101/07).

З евиденцию облапени печаци на чий змист и випатрунок дата согласносц и вона облапя податки о согласносци за набавку печацох, о чишлє прикладнїкох печацох, датуме початку хаснованя печацох, знїщених, щезнутих и страцених печацох, як и одцискох печацох.

Особа хтора одвичательна за водзенє евиденциї:
Дияна Катона
тел.: 021/487-44-27
e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs

27.01.2017