media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Interpreţii judiciari

Evidenţa traducătorilor şi interpreţilor judiciari permanenţi se ţine la Secretariatul Provincial în baza articolului 9 din Regulamentul privind interpreţii judiciari permanenţi („Monitorul oficial al RS” nr. 35/2010, 80/2016 şi 7/2017), raportat la articolul 79 din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS” nr. 99/2009, 67/2012 – Hotărârea CC RS nr. IUz-353/2009).

În evidenţă sunt cuprinşi traducătorii şi interpreţii judiciari numiţi pentru teritoriul P.A. Voivodina şi aceasta conţine numărul curent, numele, prenumele unuia dintre părinţi şi prenumele traducătorului, profesia, adresa şi numărul de telefon, numărul şi data deciziei privind numirea, limba pentru care este numit, data şi localitatea depunerii jurământului, numărul şi data deciziei privind destituirea traducătorului şi menţiune.

Evidenţa traducătorilor şi interpreţilor judiciari permanenţi este postată pe prezentarea internet a Secretariatului Provincial şi o puteţi vedea aici.

Secretariatul eliberează adeverinţă privind datele care se ţin în evidenţa oficială.
Adeverinţa se eliberează în baza cererii care trebuie să conţină:
- prenumele şi numele,
- adresa,
- telefonul de contact
- numărul şi data eliberării Deciziei prin care persoana a fost numită traducător/interpret judiciar.

Anexată cererii trebuie remisă dovada privind achitarea taxei administrative republicane de 760 dinari (conform numărului tarifar 1 şi 11 din Tariful taxelor administrative republicane în vigoare) pe contul Bugetului Republicii Serbia, nr. 840-742221843-57, model 97, număr de referinţă 11-223.

Persoanele de contact responsabile pentru ţinerea evidenţei

Jovana Mitrović
tel: 021/487-45-52
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021