media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de stat de specialitate

Evidenţa oficială a candidaţilor care au promovat examenul de stat de specialitate se ţine la Secretariatul Provincial în baza articolului 27 din Ordonanţa privind programul şi modul de susţinere a examenului de stat de specialitate („Monitorul oficial al RS” nr. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 şi 60/18) raportat la articolul 78 din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS” nr. 99/2009, 67/2012 – Hotărârea CC RS nr. IUz-353/2009).

În evidenţă sunt cuprinşi toţi candidaţii care au promovat examenul de stat de specialitate organizat de organul competent al P.A. Voivodina şi ea conţine prenumele şi numele candidaţilor, codul numeric personal, nivelul de educaţie, denumirea organului sau organizaţiei în care este angajat, data susţinerii examenului şi date privind succesul la examen.

Certificatele se eliberează în baza cererii care trebuie să conţină:
- prenumele şi numele,
- CNP,
- domiciliul,
- telefonul pentru contact,
- luna şi anul susţinerii examenului.

Cererea semnată se poate trimite prin e-mail, poştă sau se poate preda personal la registratura organelor provinciale.

Anexată cererii trebuie remisă dovada privind achitarea taxei administrative republicane de 760 dinari (conform numerelor tarifare 1 şi 11 din Tariful taxelor administrative republicane în vigoare)pe contul Bugetului Republicii Serbia, nr. 840-742221843-57, model 97, numărul de referinţă 11-223.

Persoanele de contact responsabile pentru ţinerea evidenţei
Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Elvira Štrbac
tel: 021/487-44-60
e-mail: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

21.07.2021