media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súhlas k použitiu erbu

Služobná evidencia použitia erbu sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 17 Pokynov o bližšej úprave používania symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 55/16).

Evidencia obsahuje symboly a odznaky, ktoré obsahujú erb AP Vojvodiny a v nej sú údaje o poskytnutom súhlase k použitiu erbu, údaj o počte exemplárov, dátum začiatku používania symbolov alebo odznakov a odtlačkov, resp. vzorka z odznaku alebo symbolu.

Kontakt osoba zodpovedná za vedenie evidencie
Tatjana Stojanov
tel: 021 487 4685
e-mail: tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

29.11.2019