media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súhlas k obsahu a výzoru pečiatok

Služobná evidencia pečiatok sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 19 Zákona o pečiatke štátnych a iných orgánov (vestník Službeni glasnik RS číslo 101/07).

Evidenciou sú zahrnuté pečiatky ku ktorých obsahu a výzoru bol daný súhlas a evidencia obsahuje údaje o súhlase k obstaraniu pečiatky, počte vyhotovení pečiatky, dátume začiatku používania pečiatky, zničených, zmiznutých a stratených pečiatkach, ako aj odtlačky pečiatky.

Kontakt osoba zodpovedná za vedenie evidencie
Dijana Katona
tel: 021/487-44-27
e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs

27.01.2017