media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službene evidencije

U Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice vode se službene evidencije u različitim oblastima koje su u nadležnosti tajništva.

Službene evidencije obuhvaćaju propisane podatke o činjenicama o kojima tajništvo po potrebi izdaje uvjerenja sa svojstvom javne isprave.

Prema primjenjujućim odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” broj 18/16 i autentično tumačenje – 95/18) fizičke i pravne osobe, kao stranke u upravnom postupku, više nisu obvezni da sami traže izdavanje takvih uvjerenja, već je tijelo koji vodi postupak dužno ostvariti uvid u takve podatke, pribaviti ih i obraditi. U tom slučaju, Pokrajinsko tajništvo izdaje uvjerenje na zahtjev nadležnog tijela.

Ukoliko se uvjerenje ne izdaje u okviru službene dužnosti propisane Zakonom o općem upravnom postupku, Pokrajinsko tajništvo izdaje uvjerenja po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba. Uz zahtjev, podnosi se dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj pristojbi.

Oblasti u okviru kojih se vode službene evidencije u Pokrajinskom tajništvu jesu:
1. Pravosudni ispit
2. Državni stručni ispit
3. Sudski tumači
4. Suglasnost na sadržaj i izgled pečata
5. Suglasnost na uporabu grba

24.01.2024