media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Evidenţe oficiale

La Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale se ţin evidenţe oficiale din diferite domenii din sfera de atribuţii a Secretariatului.

Evidenţele oficiale cuprind date prevăzute despre faptele asupra cărora Secretariatul, după nevoie, eliberează certificate cu calitate de documente publice.

Conform dispoziţiilor Legii privind procedura administrativă generală (“Monitorul oficial al RS” numărul 18/16 şi interpretare autentică – 95/18) persoanele fizice şi juridice, drept părţi în procedura administrativă, nu mai au obligaţia de a solicita eliberarea unor asemenea certificate, ci organul care desfăşoară procedura este obligat să-şi asigure acces la asemenea date, să le procure şi elaboreze. În acest caz, Secretariatul Provincial eliberează certificat la cererea organului competent.

În cazul în care certificatul nu se eliberează în cadrul sarcinilor de lucru, reglementate în Legea privind procedura administrativă generală, Secretariatul Provincial eliberează certificate conform cererii persoanelor fizice sau juridice. Anexată cererii se prezintă şi dovada privind achitarea taxei administrative republicane.

Domeniile în cadrul cărora se ţin evidenţele oficiale la Secretariatul Provincial sunt:
1. Examenul de capacitate jurisdicţională
2. Examenul de stat de specialitate
3. Interpreţii judiciari
4. Avizarea conţinutului şi aspectului sigiliului
5. Avizarea utilizării stemei

24.01.2024