media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сагласност на садржину и изглед печата

Службена евиденција печата води се у Секретаријату на основу члана 19. Закона о печату државних и других органа.
Секретаријат води евиденцију о печатима која садржи податке о: сагласности за набавку печата, броју примерака печата, јединственом серијском броју, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним, истеклим и повученим печатима, као и отисак, односно спољни приказ печата.

Контакт особа одговорна за вођење евиденције:
- За печате у отиску:
Бојана Макивић (канцеларија 63а/I, телефон 487- 4373), имејл: bojana.makivic@vojvodina.gov.rs
- За квалификоване електронске печате:
Ива Дурутовић (канцеларија 63а/I, телефон 487- 4693), имејл: iva.durutovic@vojvodina.gov.rs

27.01.2017