media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Pravosudni ispit

Službena evidencija kandidata koji su položili pravosudni ispit vodi se u Pokrajinskom sekretarijatu na osnovu člana 16. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS” br. 14/98, 88/2008 i 108/2012) u vezi sa članom 77. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni svi kandidati koji su položili pravosudni ispit u organizaciji nadležnog organa AP Vojvodine od 24.10.1954. godine i ona sadrži ime i prezime kandidata, mesto i godinu rođenja, kada je i na kom pravnom fakultetu diplomirao, gde je radio u vreme polaganja ispita i opšti uspeh na pravosudnom ispitu.

Osim uverenja o položenom pravosudnom ispitu, Pokrajinski sekretarijat izdaje uverenja kandidatima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, koji žele da polažu ispit pred odborima koje je obrazovao ministar pravde. To uverenje potvrđuje činjenicu da kandidat u poslednje dve godine nije polagao pravosudni ispit u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata.

Uverenja se izdaju na osnovu zahteva koji treba da sadrži:
- ime i prezime,
- JMBG,
- datum diplomiranja i fakultet,
- prebivalište,
- kontakt telefon,
- mesec i godinu polaganja ispita (samo u slučaju uverenja o položenom ispitu).

Potpisan zahtev može se poslati putem pošte ili se može lično predati u pisarnicu pokrajinskih organa.
Uz zahtev je potrebno dostaviti izvod iz Matične knjige rođenih (ili njegovu overenu fotokopiju) i dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi od 760 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih taksi) na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, poziv na broj 11-223.

Kontakt osoba odgovorna za vođenje evidencije:
Ivan Borojev
tel: 021/487-43-83
imejl: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021