media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Autorizările funcţionarilor publici şi a persoanelor salariate la funcţii de conducere


Autorizaţiile funcţionarilor publici în cadrul Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale:

Secretarul provincial:

Secretarul provincial este membru al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial.
Secretarul provincial reprezintă secretariatul provincial, organizează şi asigură efectuarea activităţilor în mod eficace, emite actele pentru care este autorizat, înfiinţează comisii şi grupuri de lucru cu privire la efectuarea activităţilor mai complexe din sfera de atribuţii a secretariatului şi hotărăşte asupra drepturilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor angajaţilor.

Locţiitorul secretarului provincial:

Locţiitorul secretarului provincial îl înlocuieşte pe secretarul provincial şi îl ajută în limita autorizaţiilor pe care i le stabileşte.

Autorizările persoanelor salariate la funcţii de conducere la Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale:

Subsecretarul secretariatului provincial:

Subsecretarul îl ajută pe secretarul provincial în activităţile de gestionare a cadrelor, financiare, informatice şi alte activităţi şi la conformarea activităţii unităţilor interne ale secretarariatului provincial şi cooperează cu alte organe.

Secretarul provincial adjunct

Secretarul provincial adjunct conduce întregitul domeniul de activitate al secretariatului provincial pentru care se constituie sector şi pentru activitatea sa răspunde secretarului provincial.

02.08.2017