media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sfera de atribuţii a Secretariatului

Sfera de atribuţii a Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale este stabilită la articolul 37 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V”, numerele: 37/14, 54/14 –al. hotărâre şi 37/16, 29/17 şi 24/19)

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare, medii, nivelului de trai al elevilor, învăţământului neformal al adulţilor şi învăţământului minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se stipulează: problemele de importanţă provincială în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii; înfiinţează şi exercită drepturile de fondator ale instituţiilor din domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii din teritoriul P.A. Voivodina; stipulează problemele de importanţă provincială în domeniul nivelului de trai al elevilor; stabileşte modul şi procedura de repartizare a locurilor în cămine; stipulează mai concret problemele referitoare la învăţământul organizat şi instituţional care se desfăşoară în afara sistemului şcolar, în vederea perfecţionării şi educaţiei de specialitate a adulţilor în teritoriul P.A. Voivodina; stipulează problemele de importanţă provincială la asigurarea exercitării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale în teritoriul P.A. Voivodina, la învăţământ în limba maternă, la nivelul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale, şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. În domeniul educaţiei urmăreşte, controlează şi ajută activitatea instituţiilor în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii: cooperează cu ministerul competent pentru domeniul învăţământului în procedura de formare a administraţiei şcolare; în comun acord cu ministerul competent aprobă manualele şi mijloacele didactice pentru anumite discipline de învăţământ de interes pentru minorităţile naţionale-comunităţile naţionale; în comun acord cu ministerul competent adoptă programele şi planurile analitice pentru anumite discipline de interes pentru minorităţile naţionale-comunităţile naţionale şi stabileşte condiţiile şi modul de organizare a cursurilor în limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; aprobă manuale şi mijloace didactice pentru limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; îşi prezintă părerea în procedura de adoptare a planurilor şi programelor analitice şi adoptă programele analitice pentru limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale, în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii, a nivelului de trai al elevilor, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, în conformitate cu legea, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se stipulează: organizarea şi activitatea administraţiei provinciale; stipulează mai concret conţinutul şi forma sigiliului organelor P.A. Voivodina, organelor unităţilor autoguvernării locale şi a persoanelor cu atribuţii publice, care-şi au sediul în teritoriul P.A. Voivodina; contribuie la dezvoltarea interculturalismului şi afirmării multiculturalismului, toleranţei şi convieţuirii minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina; stipulează exercitarea drepturilor în domeniul drepturilor omului, ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale şi stabileşte drepturile suplimentare ale minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; asigură mijloace financiare pentru finanţarea, respectiv cofinanţarea consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale, asociaţiilor şi organizaţiilor minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale, precum şi avansarea exercitării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina ; stipulează folosirea numelui P.A. Voivodina în denumirile asociaţiilor; stipulează verificarea cunoaşterii limbii care se foloseşte în activitatea organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale. Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale pregăteşte actele care nu ţin de sfera de atribuţii a altor organe provinciale ale administraţiei.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi MInorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 5 al prezentului articol.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale urmăreşte conformarea reglementărilor şi actelor generale în sistemul juridic în procedura de adoptare a acestora şi se îngrijeşte de corectitudinea lor din punct de vedere normativ, tehnic şi lingvistic (lectorizare).

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale este editor al « Buletinului oficial al Provinciei Autonome Voivodina » şi se îngrijeşte de publicarea reglementărilor şi a altor acte ale Adunării, Guvernului Provincial, organelor provinciale ale administraţiei şi altor organe şi organizaţii.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale asigură, în conformitate cu nevoile organelor provinciale şi a altor organe, traducerea în scris şi orală din limba sârbă în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale şi invers, precum şi traducerea din limbile de circulaţie mondială în limba sârbă şi invers.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale urmăreşte, analizează situaţia în domeniul protecţiei şi exercitării drepturilor omului şi minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi propune preluarea măsurilor în acest domeniu.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în domeniul uzului oficial al limbilor şi grafiilor, examenului jurisdicţional, examenului de specialitate, interpreţilor judiciari, exproprierii şi sigiliilor, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale pregăteşte actele pentru Adunarea şi Guvernul Provincial în domeniul din sfera de atribuţii, dacă pentru aceasta este autorizat printr-o reglementare specială.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, prin hotărârile Adunării Provinciei, sau prin alte reglementări.

28.11.2019