media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ovlaštenja dužnosnika i službenika na položaju


Ovlaštenja dužnosnika u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice:

Pokrajinski tajnik:

Pokrajinski tajnik je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim tajništvom.
Pokrajinski tajnik predstavlja pokrajinsko tajništvo, organizira i osigurava obavljanje poslova na učinkovit način, donosi akta za koja je ovlašten, obrazuje povjerenstva i radne skupine radi obavljanja složenijih poslove iz djelokruga tajništva i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika.

Zamjenik pokrajinskog tajnika:

Zamjenik pokrajinskog tajnika zamjenjuje pokrajinskog tajnika i pomaže pokrajinskom tajniku u okviru ovlaštenja koja mu on odredi.

Ovlaštenja službenika na položaju u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice:

Podtajnik pokrajinskog tajništva:

Podtajnik pomaže pokrajinskom tajniku u upravljanju kadrovskim, financijskim, informatičkim i drugim poslovima, u usklađivanju rada unutarnjih jedinica pokrajinskog tajništva, te surađuje s drugim tijelima.

Pomoćnik pokrajinskog tajnika:

Pomoćnik pokrajinskog tajnika rukovodi područjem rada pokrajinskog tajništva za koje se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara pokrajinskom tajniku.

02.08.2017