media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Nedostaju prosvetni inspektori u pojedinim lokalnim samoupravama u APV

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da inspekcijski nadzor nad radom prosvetnih ustanova – kao povereni posao – obavlja opštinska, odnosno gradska uprava.
Međutim, određeni broj opštinskih, odnosno gradskih uprava nema zaposlene prosvetne inspektore.
To su opštine: Vrbas, Kovačica, Opovo, Plandište, Sremski Karlovci, Beočin, Bački Petrovac i Irig.
Kako u tim opštinama nije organizovan inspekcijski nadzor, naš sekretarijat vrši neposredan inspekcijski nadzor i to na teret sredstava jedinice lokalne samouprave.
S pomenutim opštinama sekretarijat je zaključio ugovore o vršenju neposrednog inspekcijskog nadzora, na teret sredstava tih opština. Tako će, na primer, troškovi inspekcijskog nadzora u opštini Vrbas u 2016. godini iznositi oko šeststo hiljada dinara.
Imajući u vidu to da je popunjavanje radnih mesta za prosvetne inspektore neophodno za kvalitetan i efikasan rad prosvetne inspekcije, kao i činjenicu da opštine koje nemaju prosvetne inspektore troše znatna sredstva za plaćanje inspekcijskih nadzora pokrajinske prosvetne inspekcije, ukazujemo na to da su opštinske uprave u zakonskoj obavezi da popune upražnjena mesta – odnosno slobodna radna mesta prosvetnog inspektora – premeštajem ili raspoređivanjem lica koja ispunjavaju uslove za poslove prosvetnog inspektora ili na drugi način.

20.01.2016