media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Departamentul pentru activităţi comune

În Departamentul pentru activități comune, care se află în afara sectorului, se efectuează activităţi de specialitate care sunt în legătură cu asigurarea caracterului public al activităţii Secretariatului, urmărirea textelor din mass-media importante pentru activitatea Secretariatului, comunicarea cu reprezentanții mass-media, activități de coordonare cu cabinetul președintelui Guvernului Provincial, activități de coordonare reciprocă a activității unităţilor organizatorice interne ale Secretariatului, activități de coordonare cu consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale în domeniul exercitării dreptului la educaţie în limbile comunităţilor naţionale minoritare, activități de elaborare a concluziilor şi notelor de la şedinţele secretarului provincial şi ale Colegiului ca organism de specialitate-consultativ al Secretariatului, activități de pregătire și organizare a vizitelor secretarului provincial la autoguvernările locale și instituțiile din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, activități în vederea cooperării interregionale din sfera de atribuţii a Secretariatului, se efectuează și activități juridice, administrativ-juridice, de studiu-analitice, administrative, precum şi auxiliare-tehnice aferente pentru nevoile secretarului provincial în îndeplinirea obligaţiilor sale ca membru al Guvernului Provincial şi secretar provincial.

Pentru informaţii cu privire la activitatea Departamentului pentru activităţi comune vă puteţi adresa:
Vesna Rašetić, şefa departamentului (biroul I/60a, telefon 021/487-4396) şi
Tamara Kolar, relaţii cu publicul şi activităţi de cooperare interregională (biroul I/60a, telefon 021/487-4593).

22.09.2022