media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Közös Teendők Osztálya

A főosztályokon kívűl alakított Közös Teendők Osztálya ellátja a titkárság működése nyilvánosságának biztosításával, a titkárság működése szempontjából jelentős médiatartalmak figyelemmel kísésérésével, a media képviselőivel való kapcsolattartással, a Tartományi Kormány elnöki kabinettjével való egyeztető teendőkkel, a titkárság belső szervezeti egységei működésének kölcsönös koordinálásával, a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatáshoz való jogérvényesítés terén a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaival való tevékenykedés egyeztetésével, a tartományi titkárral és a kollégiummal, mint a Titkárság tanácsadói testületével tartott összejöveteleken hozott határozatok és jegyzetek feldolgozásának teendőivel, a titkár találkozóinak megszervezését, a titkárnak a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő helyi önkormányzatok és intézmények látogatása előkészítésének és megszervezésének teendőivel, a Titkárság hatáskörébe tartozó régióközi együttműködéssel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatos szakteendőket, valamint a tartományi titkár részére elvégzi azokat a jogi, közigazgátási jogi, tanulmányi elemzési, adminsztratív és kísérő ügyviteli feladatokat, amelyekkel őt a Tartományi Kormány tagjának és tartományi titkári minősítésében begbízzák.

A Közös Teendők Osztályának munkájára vonatkozó információkért forduljon:
Vesna Rašetić osztályvezetőhöz (I. em. 60a. számú iroda, telefon: 021/487-4396) és
Tamara Kollár nyilvánosságkapcsolati és régióközi együttműködési teendőkben illetékeshez (I. em. 60a. számú iroda, telefon: 021/487-4593)

22.09.2022